Urząd Gminy Rudnik przypomina o konieczności przeprowadzenia jesiennej deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie do 10 października.

Urząd Gminy Rudnik przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości, że w myśl par. 24 ust. 3 uchwały Rady Gminy Rudnik VIII/43/2015 z dnia 6.08.2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, są oni zobowiązani do przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji. Jak co roku trwa ona w terminie od 1 października do 10 października każdego roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca te powinny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Skip to content