Zawiadamiam, że w dniu 24 października 2018r. o godz. 15,00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

  2. Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych do budżetu na 2019r.

  3. Sprawy bieżące.

Skip to content