4 grudnia bieżącego roku Wójt Piotr Rybka spotkał się z Dyrektorem Biura Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Adamem Wawocznym. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego stowarzysza  28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu. Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są m.in.: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza  i turystyczna. Wójt Gminy Rudnik jest przedstawicielem naszego samorządu w Zgromadzeniu Ogólnym Związku.

Spotkanie miało na celu nie tylko wzajemne poznanie i deklarację dalszej współpracy pomiędzy gminą a Subregionem Zachodnim, a przede wszystkim rozpoznanie możliwości pozyskania dofinansowania projektów inwestycyjnych i społecznych koniecznych do zrealizowania  w najbliższych dwóch latach. Gmina z pewnością będzie ubiegać się o dotacje z takich programów jak odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna czy gospodarka odpadami. Do pozyskania jest ponad 1.500.000zł o które Gmina Rudnik będzie występować.

Dyrektor Biura Subregionu pogratulował wyboru na stanowisko Wójta Gminy Rudnik zapewniając również o wsparciu Biura Subregionu we wszystkich obszarach współpracy i działalności stowarzyszenia. Dotychczas Subregion realizował i rozliczył kilkanaście projektów finansowanych ze środków zewnętrznych takich jak: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Fundusz Inicjatywy Obywatelskich  oraz Inicjatywy Wspólnotowe: EQUAL oraz Interreg III A. Wartość pozyskanych środków zewnętrznych przez Biuro Związku na realizacje projektów do roku 2018 to ponad 10 mln zł.  W dotychczasowych projektach pozwalających na pozyskanie pieniędzy unijnych nie uczestniczyła Gmina Rudnik, poza projektem promującym turystykę pn: „Punkt Informacji Turystycznej”.

Pierwsze spotkanie pozwoliło na ustalenie harmonogramu kolejnych działań na najbliższe miesiące. Pan Adam Wawoczny, życzył Wójtowi sukcesów i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym na rzecz całego Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego.

 

Skip to content