W dniu 18 grudnia br.  odbyło się spotkanie wójta Pana Piotra Rybka, wicewójta Tomasza Kruppa z Prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Panem Damianem Knura. Tematem spotkania była dalsza współpraca pomiędzy Gminą Rudnik a PKS-em. Wójt przedstawił swoje spostrzeżenia  oraz uwagi naszych mieszkańców dotyczące połączeń komunikacyjnych, w szczególności rozkładu jazdy autokarów.

Rezultatem wzajemnych rozmów jest zapewnienie Prezesa PKS-u o dostosowanie połączeń komunikacyjnych i rozkładu jazdy autokarów do potrzeb mieszkańców naszej gminy.

 

Skip to content