W dniu dzisiejszym zawarta została umowa na na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawca robót jest PUH TRANSKOM. Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jastrzębie
  • Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jastrzębie
  • Przebudowę drogi powiatowej nr DP3503S oraz budowę kanalizacji deszczowe w miejscowości Jastrzębie.

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest z udziałem środków z PROW na lata 2014-2020.

 

Skip to content