W roku 2018 na terenie Gminy Rudnik 7 par obchodziło złote gody

Czerniak Regina i Kazimierz z Rudnika

Ślub cywilny – 18 lipca 1968 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Raciborzu

Ślub kościelny – 20 lipca 1968 r. również w Raciborzu

Dzieci – 2 synów

Wnuki – 4

Pani Regina pochodzi z Raciborza. Pan Kazimierz urodził się w miejscowości Niekazanice.

Jubilatka z wykształcenia księgowa, całe życie pracowała w zawodzie; początkowo w „Ramecie” następnie i do tej pory w prywatnej firmie. Pan Kazimierz także do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność gospodarczą.

Jubilaci poznali się mając zaledwie 16 lat i pobierali się bardzo młodo, mimo to do dziś są zgodnym i szczęśliwym małżeństwem.

Musioł Maria i Alojzy z Gamowa

Ślub cywilny – 9 listopada 1968 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Makowie

Ślub kościelny – 11 listopada 1968 r. w Kościele Parafialnym św. Anny w Gamowie.

Dzieci – 4

Wnuki – 12

Jubilaci urodzili się i całe życie związani są z Gamowem, gdzie do emerytury prowadzili gospodarstwo rolne. Oprócz pracy na gospodarstwie Pani Maria zajmowała się domem i wychowaniem dzieci, natomiast Pan Alojzy działał społecznie – angażował się w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pracę jako Radny Gminy Rudnik.

Sosińscy Stefania i Marian z Brzeźnicy

Ślub cywilny – 14 września 1968 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach

Ślub kościelny – 17 września 1968 r. w Kościele Parafialnym w również Łubowicach

Dzieci – 4 (3 córki, 1 syn)

Wnuki – 8 (6 wnuczek, 2 wnuków)

Pani Stefania całe życie związana jest z Brzeźnicą, tam chodziła do szkoły podstawowej i mieszka do dziś. Od dziecięcych lat pracowała na roli. Po wyjściu za mąż prowadziła gospodarstwo domowe i wychowywała dzieci. Obecnie jest na emeryturze.

Pan Marian urodził się w 1948 r. w Łącznicy ( woj. Lubuskie) i tam mieszkał do 1962 r. Z rodzinnych stron wyjechał za pracą. Ukończył szkołę górniczą i pracował na Kopalni „KWK Anna Pszów”. Był radnym i czynnym działaczem przy budowie wodociągu. Pomagał w gospodarstwie rolnym. Obecnie jest na emeryturze.

Czogała Agnieszka i Józef z Grzegorzowic

Ślub cywilny – 26 grudnia 1968 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach

Ślub kościelny – 13 stycznia 1969 r. w Kościele Parafialnym w również Łubowicach

Dzieci – 5

Wnuki – 9

Pan Józef do 1987 pracował jako kierowca później na własnym gospodarstwie rolnym. Jubilatka początkowo pracowała zawodowo następnie razem z mężem na gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Dziadzka Lidia i Karol ze Sławikowa

Ślub cywilny – 24 lutego 1968 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach

Ślub kościelny – 26 lutego 1968 r. w Kościele Parafialnym w Sławikowie

Dzieci – 5 (2 synów, 3 córki)

Wnuki – 7 (1 wnuk, 6 wnuczek)

Jubilat początkowo pracował jako cieśla, następnie w Raciborzance aż do emerytury. Pani Lidia zajmowała się domem oraz wychowaniem dzieci. Oboje prowadzili dodatkowo własne gospodarstwo rolne.

Dziadzia Jadwiga i Gerard ze Sławikowa

Ślub cywilny – 13 kwietnia 1968 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach

Ślub kościelny – 15 kwietnia 1968 r. w Kościele Parafialnym w Sławikowie

Dzieci – 3 (2 synów, 1 córka)

Wnuki – 4

Pani Jadwiga z wykształcenia przedszkolanka. Całe życie pracowała w zawodzie, początkowo w Łubowicach, później aż do emerytury w Sławikowie. Bardzo lubi czytać książki. Pan Gerard z wykształcenia stolarz, jednak ponad 41 lat (aż do emerytury) pracował jako szlifierz, ślusarz w Rafako. Lubi słuchać muzyki i jest jak to powiada Pani Jadwiga taką złotą rączką.

Siwoń Maria i Wincenty ze Sławikowa

Ślub cywilny – 10 lutego 1968 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach

Ślub kościelny – 12 lutego 1968 r. w Kościele Parafialnym w Sławikowie

Dzieci – 1 syn

Wnuki – 2

Jubilaci prowadzili własne gospodarstwo rolne. Pani dodatkowo pracowała zawodowo w firmie w Miejscu Odrzańskim aż do emerytury.

Skip to content