Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu oraz Urząd Gminy w Rudniku zaprasza na szkolenie gminne, które odbędzie się w dniach 21.02.2019 r. oraz 22.02.2019 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku ul. Mickiewicza 2a.

Tematyka szkolenia obejmować będzie:

21.02.2019 r.

  1. BHP w rolnictwie/konkurs/ oraz zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych rolników – KRUS Racibórz Agnieszka Plaskacz

  2. Aktualne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt /bioasekuracja/ PIWET – pow. lek. wet. Zbigniew Mazur

  3. Aktualne przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin – PIORiN Iwona Cygan

22.02.2019 r.

  1. PROW 2014-2020 / Aktualne programy/ ODR Mikołów Franciszek Matula

  2. Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych /prawo wodne/ ODR Mikołów Teresa Giel

Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenia!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Skip to content