W dniu 25.11.2019r. zakończono procedury odbioru inwestycji. W ramach zadania wykonano: 
1. Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jastrzębie, na którą uzyskano środki z PROW 2014-2020,
2. I etap Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jastrzębie,
3. Przebudowę drogi powiatowej nr DP3503S oraz budowę kanalizacji deszczowe w miejscowości Jastrzębie, realizowaną na podstawie porozumienia z Powiatem Raciborskim.
Wykonawcą robót było PHU „TRANSKOM” z Jaryszowa.

 

Skip to content