Dzięki programowi rządowemu „Zdalna szkoła” Gmina Rudnik otrzyma wkrótce 60 000,00 zł. na sprzęt służący realizowaniu kształcenia na odległość. Dzięki tym środkom Gmina pozyskała laptopy dla najbardziej potrzebujących rodzin, w których realizowanie kształcenia na odległość sprawiała problem ze względu na brak sprzętu lub jego zbyt małą ilość (przy kilku uczniach realizujących zdalną naukę).

Pierwsze laptopy już odebraliśmy, kolejne w drodze!

Dyrektorzy szkół, dzięki przeprowadzonemu rozeznaniu, dotrą wkrótce do rodzin potrzebujących i zaoferują uczniom nowe laptopy. Sprzęt zostanie użyczony na podstawie podpisanej umowy użyczenia.

Skip to content