Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje użytkowników dróg tj.: mieszkańców, kierowców, rolników,przedsiębiorców i. in., że po wizji w terenie na drogach powiatowych i wojewódzkich zaobserwowano zaśmiecanie pasów drogowych. W rowach na poboczach, skwerach, zieleńcach oraz przyległym terenie znajdują się nieczystości o charakterze komunalnym, pochodzące z gospodarstw domowych, opakowania po produktach używanych w rolnictwie, budownictwie, motoryzacji, przemyśle i. in.

PROSIMY WSZYSTKICH O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OTOCZENIU ORAZ NALEŻYTE I ZGODNE Z PRZEPISAMI GROMADZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.

Skip to content