Zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2020r. o godz. 16.00 odbędzie się zdalne wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej oraz usług medycznych.

  2. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy.

  3. Sprawy bieżące.

Skip to content