Informujemy, iż z dniem 1 czerwca b.r. wznawia swoją działalność Samorządowe Przedszkole w Rudniku. W związku ze zgłaszanymi potrzebami rodziców, będących pracownikami grup zawodowych, uprzywilejowanych w dostępie dzieci do świadczeń opiekuńczych w przedszkolach w okresie stanu epidemicznego, utworzone zostały 2 grupy dzieci, wyczerpujące limit miejsc, ograniczony Wytycznymi sanitarnymi GIS dla przedszkoli i żłobków z dnia 4 maja 2020 r. Pozostałe przedszkola gminne: w Gamowie, w Grzegorzowicach i w Brzeźnicy pozostają zamknięte do dnia 14 czerwca 2020 r.

W przypadku pozostałych pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rudniku, tel. 32 410 64 28

Skip to content