Dobra wiadomość dla seniorów 70+
 
Dzięki wspólnym działaniom włodarzy Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym Wójta Piotra Rybka, a także inicjatywy Starosty Raciborskiego Grzegorza Swoboda, z dniem 01 września 2020 roku komunikacja powiatowo-gminna na terenie naszego powiatu będzie darmowa dla seniorów. Prawo do niej przysługiwać będzie mieszkańcom gmin powiatu raciborskiego, którzy ukończyli 70 lat.
 
Więcej szczegółów niebawem.
Skip to content