Od dnia 24 października b.r. klasy IV-VIII Szkół Podstawowych realizują kształcenie w systemie zdalnym. Aby kształcenie na odległość było skuteczne, uczniowie muszą dysponować sprzętem, który umożliwia uczestniczenie wirtualnie w lekcji, w czasie rzeczywistym.

Część uczniów, za pośrednictwem Szkół, już w marcu i maju b.r.  otrzymała sprzęt IT, pozyskany przez Gminę Rudnik, wtedy, kiedy po raz pierwszy wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła program pomocowy „Zdalna szkoła”.

 W I edycji projektu pn. „Zdalna szkoła”, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł, co pozwoliło na zakup 25 laptopów dla potrzebujących uczniów. Już w trzecim dniu od terminu składania wniosków mogliśmy przekazać pozyskany sprzęt Dyrektorom szkół.

W II edycji projektu pn. „Zdalna szkoła+” Gmina Rudnik pozyskała 45.000,00 zł., za którą to kwotę zakupiła 18 kolejnych laptopów, przekazanych do najbardziej potrzebujących uczniów.

Dzięki pozyskanemu sprzętowi o dobrych parametrach, uczniowie mogą aktywnie włączyć się w codzienne zajęcia szkolne, prowadzone na odległość.

Pozyskane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Rudnik.

Skip to content