Po ubiegłym weekendzie zaobserwowano w pasie drogi gminnej Strzybniczek – Rudnik (przedłużenie ul. Cisza) incydent związany z wyrzuceniem odpadów. Są to m. in. worki ze szklanymi butelkami i odpadami biodegradowalnymi (trwa, gałęzie).

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy wyglądu naszej Gminy, dbajmy razem o ład i porządek, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystego środowiska.

Dbajmy nie tylko o porządek i czystość na własnych nieruchomościach, ale także na całym otaczającym nas środowisku!


Każdy przypadek pozostawienia śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym będzie zgłaszany na Policję!

Skip to content