Co rusz informujemy, pokazujemy i piętnujemy takie zachowania, gdy ktoś śmietnik robi sobie z miejsc publicznych, najczęściej gdzieś przy drodze, czy w lesie. Niestety wystosowane apele nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Dlatego cyklicznie w różnych miejscach na terenie naszej gminy zamontowane zostały fotopułapki.
Od tej pory osoby, które porzucają odpady muszą się za każdym razem obawiać, bo nie wiadomo kiedy zostaną złapane. Zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany policji w celu nałożenia kary grzywny.
 
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
Skip to content