W dniu 23 października bieżącego roku 60-tą rocznicę ślubu obchodzili Państwo Krystyna i Gerard Ciężkowscy z Rudnika. Ślub cywilny zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu, kościelny natomiast 24.10.1960 r. w kościele św. Bartłomieja w Pogrzebieniu.

Jubilaci poznali się w pracy. Pani Krystyna pracowała w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Raciborzu jako sekretarka/maszynistka, Pan Gerard był technikiem budowlanym i pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo Budowlanym również w Raciborzu. Pan Gerard urodził się i całe życie związany jest z Rudnikiem. Pani Krystyna pochodzi z Pogrzebienia. Po urodzeniu dzieci nie wróciła do pracy zawodowej a zajęła się ich wychowaniem oraz pracą w domu.

Doczekali 5 dzieci, z których dwoje pierwszych zmarło we wczesnym dzieciństwie. Trzecia córka wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki i została Siostrą Salezjanką. Dwie pozostałe córki wyszły za mąż, dając Jubilatom 2 wnuczki i 1 wnuka.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Państwu Krystynie i Gerardowi Ciężkowskim życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu oraz pomyślności. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.   

Skip to content