WŁAŚCICIELU PSA!

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RACIBORZU PRZYPOMINA
O COROCZNYM OBOWIĄZKU OCHRONNEGO SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 

Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. (art. 56 ust. 1- 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – Dz. U. 2020 poz. 1421)

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie – podlega karze grzywny. (art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – Dz. U. 2020 poz. 1421)

Każdy stwierdzony przypadek uchylenia od obowiązku ochronnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie będzie karany poprzez nałożenie mandatu karnego
w wysokości do 500 zł lub skierowaniem sprawy do organów ścigania.

UWAGA! wyjątek stanowi udokumentowane przez lekarza weterynarii: historia leczenia lub stan zdrowia zwierzęcia, będące przeciwwskazaniem do szczepienia w wyznaczonym terminie.

Skip to content