Polska Spółka Gazownictwa (dalej PSG) zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci gazowej na terenie miejscowości Rudnik. Zakres projektu obejmuje ulice: Starowiejska, Wiejska, Kozielska, Sylwestra, Rzeczna, Stawowa, Pawłowska, Gawliny, Szkolna na odcinku od ul. Sylwestra do ul. Słoneczna, Powstańców Śl. na odcinku od ul. Kozielska do DK 45. Wybudowana zostanie sieć oraz przyłącza do budynków, których właściciele złożyli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. 

Właściciele/Zarządcy budynków/lokali mieszkalnych, którzy chcą zostać podłączenie w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej proszeni są o niezwłoczne złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, zgodnie z warunkami określonymi przez PSG.

Nie złożenie wniosku na obecnym etapie nie wyklucza z możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Po wybudowaniu sieci gazowej średni czas na wybudowanie przyłącza wynosi od 6-9 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Skip to content