W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyły się Dni Erasmus +.  Z tej okazji przedsięwzięliśmy szereg działań upamiętniających to święto. Wszystko odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w danym przedziale czasowym.

Szkoła od 2019 r.  prężnie współpracuje w 4 krajami partnerskimi w projekcie – European Cultural Heritage to Develop LITERACY SKILLS, a już w grudniu tego roku przystępuje do kolejnego projektu związanego z wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji, pozyskując tym samym kolejne środki na rozwój placówki.

Jest to wydarzenie promujące udział naszej placówki w programie Erasmus+.

Podczas pierwszego spotkania,  uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie wiadomości dotyczące Unii Europejskiej  oraz krajów partnerskich. Obejrzeli ciekawe filmy edukacyjne, wysłuchali prezentacji wspartej kolorowymi wystawami oraz odśpiewali wspólnie hymn Unii Europejskiej w czterech językach.

W kolejnym dniu uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o ERASMUS + . Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o krajach partnerskich programu Erasmus+ oraz rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów.  2-osobowe drużyny mogły wykazać się swoją wiedzą na temat 4 krajów partnerskich programu, rozwiązując zadania konkursowe sprawdzające m. in.: znajomość map konturowych, flag narodowych, godeł, stolic, ważniejszych dat historycznych, informacji ogólnych i ciekawostek, charakterystycznych symboli, tradycyjnych potraw, strojów ludowych, znanych i sławnych ludzi, umiejętności rozpoznawania ciekawych budowli i atrakcyjnych miejsc z prezentowanej fotografii, jak również szczegółów dotyczących prezentowanych zabytków.

Ostatni dzień naszych spotkań to dzień erasmusowskich zmagań sportowych. Mimo, że pogoda nie dopisała i wcześniej zaplanowany bieg nie mógł się odbyć, zostały zorganizowane zawody sportowe w szkole. Rywalizacja była zacięta, ale najważniejsza była  świetna zabawa. I udało się. Na koniec rozdano nagrody,  których sponsorem są EKO-OKNA S.A. oraz sołtys wsi Brzeźnica. Uwieńczeniem dni była zabawa z balonami w kolorze niebieskim na których dzieci wypisały nazwy krajów partnerskich. Podczas wszystkich dni dominował kolor niebieski jako kolor flagi Unii Europejskiej.

Koordynatorami wydarzenia były Agnieszka Kornas – Zuber oraz Marzenna Mruk- Otulak.

*Zdjęcia archiwalne

 

Skip to content