Główny Urząd Statystyczny (GUS) zachęca do zapoznania się z wersją demonstracyjną aplikacji spisowej. Dane wprowadzone w wersji demonstracyjnej nie są pobierane do systemu statystyki publicznej i nie podlegają przetwarzaniu. Wszystkie dane wprowadzone do tej wersji aplikacji są przechowywane tylko na czas pracy z aplikacją.

Link do formularza w wersji demo

Skip to content