W dniach 17-21 maja 2021 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Podczas ćwiczenia w dowolnym czasie może zostać uruchomiony element Systemu Wczesnego Ostrzegania – uruchomienie syren alarmowych na ternie powiatu raciborskiego.

W ramach treningu może być emitowany odpowiednio:
– dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu
– dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.

Szczegółowych informacji dotyczących organizowanego ćwiczenia uzyskać można w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 32 412 06 02.

Skip to content