DM/KT/542-1/118/21/HR Katowice, 17.06.2021 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Katowicach

czkws@katowice.uw.gov.pl

Informacja

o jakości powietrza w województwie śląskim

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

16.06.2021 r.

(środa)

wystąpiły przekroczenia wartości ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 26%, Wodzisławiu Śląskim o 17%, Zabrzu o 7%, Goczałkowicach-Zdroju o 5%, wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w  Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 6%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).

17.06.2021 r.

(czwartek)

godz. nocne
i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza)*

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

w Warszawie

17-18.06.2021 r.

(czwartek, piątek)

jakość powietrza w województwie śląskim będzie dobra* i bardzo dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, okresowo w godzinach południowych i popołudniowych, ze względu na poziom ozonu umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

*Mapy z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia 1-godzinnego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

Do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:powietrze@slaskie.pl,rzecznik@slaskie.pl,sekretariat.marszalka@slaskie.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach: wsse.katowice@pis.gov.pl

Skip to content