Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku informuje , że w Ośrodku Zdrowia w Rudniku ul. Kozielska 2a (tel. 32 410 64 70 ) istnieje możliwość zaszczepienia się trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19 oraz szczepionką przeciw grypie.

 Uprawnieni  do otrzymania bezpłatnej szczepionki przeciw grypie są:

  1. Pracownicy służby zdrowia i aptek,
  2. Nauczyciele i pracownicy akademiccy, szkół i przedszkoli,
  3. Pracownicy służb mundurowych ( żołnierze, policjanci, straż pożarna, służby więzienne, straż graniczna )
  1. Pacjenci:
  • –  zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • –  zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • –  hospicjum stacjonarnego lub domowego
  • –  osoby w podeszłym wieku przebywające w domu opieki społecznej,
  1. Osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
Skip to content