Jesienią tego roku w naszej gminie wykonano pierwszą ścieżkę sensoryczną. Inwestycja powstała w Szonowicach przy istniejącym placu zabaw. Wykonano ścieżkę o różnego rodzaju nawierzchniach tj.: żwir, piasek, kamienie, kora, gres, nawierzchnia drewniana itp. Przy ścieżce zamontowano poręcz umożliwiającą korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym oraz młodszym dzieciom.

W miejscu realizacji zadania postawiono dwie tablice informacyjne z mapką terenu oraz opisem historii Szonowic.

Całkowity koszt zadania to: 17 090,85 zł brutto w tym:

– koszt urządzenia muzycznego: 5 596,50 zł,

– koszt wykonania ścieżki i balustrady: 11 494,35 zł

Zadanie zostanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka” 2021 r.

Kwota dofinansowania wyniesie 10 200,00 zł.

Zadanie miało na celu promocję, kształtowanie i utrwalanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, a także u osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi i dysfunkcjami umysłowymi.

Skip to content