Rudnik, dnia 06.12.2021 r.

SPRZEDAŻ DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI DRZEW Z TERENU

GMINY RUDNIK

Informacja o możliwości zakupu drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu Gminy Rudnik

Wójt Gminy Rudnik informuje, iż istnieje możliwość zakupu drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu Gminy Rudnik. Jest to drewno o gatunkach:

LP.

GATUNEK DRZEWA

LOKALIZACJA

SORTYMENT

CENA DREWNA ZA M3 brutto

1.

Lipa

Sławików, ul. Grzegorzowicka)

S4 (opał)

83,16 zł

2.

Brzoza brodawkowata

Ligota Książęca, ul. Asnyka

S4 (opał)

68,04 zł

3.

Mieszane (wierzba, jesion)

Brzeźnica

(Brzozówka)

S4 (opał)

83,16 zł

4.

Mieszane (wierzba, topola)

Szonowice

(boisko)

S4 (opał)

83,16 zł

5.

Topola

Gamów

(droga gminna w kierunku Krowiarek)

S4 (opał)

83,16 zł

6.

Mieszane (wierzba, topola)

Rudnik -Strzybniczek

(droga gminna)

S4 (opał)

83,16 zł

7.

Topola

Szonowice, Gamów

(długie kłody)

S4 (opał)

83,16 zł

Zgodnie z Zarządzeniem nr RZW.049.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rudnik, cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie aktualnego cennika detalicznego na drewno obowiązującego w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, przyjmując 70% obowiązującej stawki netto dla danego gatunku i sortymentu drzewa.

Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, w terminie do 10.12.2021 r. do godziny 14:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik lub przesyłać na adres e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl.

O wyborze oferty decydować będzie najwyższa cena.

Skip to content