W sołectwie Lasaki zakończono budowę chodnika.
W ramach zadania wykonano na długości 283 mb. chodnik/pobocze z kostki betonowej i zabudowano betonową opaskę chodnikową przy drodze gminnej. Koszt całkowity projektu – 45 000,00 zł, w tym 16 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą robót był Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku. Inwestycja znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa pieszych w tym sołectwie.
Skip to content