Wójt Gminy Rudnik informuje, że w dniach 13.12.2021r. – 22.12.2021r. przy nowo powstającym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudniku przy ul. Przemysłowej 5 uruchomiona została dla osób fizycznych dodatkowa możliwość zbiórki, gdzie przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości maksymalnie 300 kg na rok na gospodarstwo domowe.

– zużyte opony w ilości maksymalnie 8 szt na rok na gospodarstwo domowe;

–  meble i inne odpady wielkogabarytowe;

– odpady niebezpieczne;

– przeterminowane leki i chemikalia;

– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

  domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia  

   monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

–  zużyte baterie i akumulatory.

Punkt nie będzie przyjmował odpadów zmieszanych!

Rozładunek odpadów we własnym zakresie. Pracownik PSZOK wyłącznie nadzoruje składanie odpadów we właściwych kontenerach/miejscach.

Godziny otwarcia punktu:

poniedziałek (13.12.2021r.) –                                   15.00 – 18.00

wtorek (14.12.2021r.) –                                              9.00 – 12.00

środa (15.12.2021r.) –                                                 9.00 – 12.00

czwartek (16.12.2021r.) –                                           9.00 – 12.00

piątek (17.12.2021r.) –                                                9.00 – 12.00

sobota (18.12.2021r.) –                                               8.00 – 13.00

poniedziałek (20.12.2021r.) –                                   nieczynne

wtorek (21.12.2021r.) –                                              8.00 – 10.00

środa (22.12.2021r.) –                                                9.00 – 12.00

Skip to content