Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Wysokość dodatku osłonowego rocznie uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe tj. zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklaracje można składać elektronicznie na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

lub za pośrednictwem urzędu gminy.

Wniosek – terminy i miejsce składania wniosków

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek od 17 stycznia do 31 października 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku (GOPS) przy ul. Abp. J. Gawliny 2. 

Wniosek można pobrać – kliknij tutaj, lub w GOPS w Rudniku (nr tel.: 32 410 64 25)

Wnioski o dodatek osłonowy złożony od 17.01.2022r. do 31.01.2022r. będzie realizowany  w 2 równych ratach, tj. do 31.03.2022r. i do 2.12.2022r.

Wnioski o dodatek osłonowe złożone od 01.02.2022r. do 31.10.2022r. będą realizowane  w wysokości 100% dodatku do 2 grudnia 2022 r.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

 

Skip to content