W okresie wakacji 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie.

Program rehabilitacji leczniczej realizowany jest w zakresie:

  • Chorób układu oddechowego
  • Wad i chorób układu ruchu

 

  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie: od 26.06.2022r. do 16.07.2022r. – wady i choroby układu ruchu

 

  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie od 14.07.2022r. do 03.08.2022r. –choroby układu oddechowego

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUSY REHABILITACYJNE

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  2. Wiek –dzieci urodzone w latach 2007-2015

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie, Placówkach Terenowych lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Wniosek wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z załącznikami (zał. nr 2-informacja o stanie zdrowia dziecka, zał. nr 6 – informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych, zał. nr 7- oświadczenie) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 13 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych uzyskają Państwo w PT Katowice, ul. Francuska 10A,  pod nr tel. 32/253 28 37

Skip to content