Przypominamy o jutrzejszej akcji „SPRZĄTANIE GMINY RUDNIK”, która z powodu złej pogody musiała zostać przesunięta. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do udziału w akcji, która odbędzie się w sobotę 9 kwietnia 2022 roku o godzinie 9:00 w miejscach wyznaczonych przez Sołtysów/Radnych danego sołectwa.

Akcja będzie miała miejsce we wszystkich sołectwach naszej gminy, a udział w niej zadeklarowały już m.in. organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Chcemy również uprzątnąć tereny parków i lasów.
Urząd Gminy zapewnia worki i transport śmieci z miejsc wyznaczonych wcześniej z gospodarzami i właścicielami terenu.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!
Skip to content