W dniu 20 kwietnia bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Agnieszka Lerch ze Strzybnika. Jubilatka pochodzi z wielodzietnej rodziny, urodziła się i całe swoje życie związana jest ze Strzybnikiem. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym. Doczekała 3 córek, 7 wnuków oraz 1 prawnuka.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Agnieszce składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

Skip to content