Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku zatrudni w niepełnym wymiarze czasu pracy lekarza do podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalizacją lekarz medycyny rodzinnej lub lekarz chorób wewnętrznych.

 

Telefon kontaktowy  32 410 67 77

Fot. Shutterstock
Skip to content