Regulamin akcji „Poznaj swoją gminę II”

 1. Akcja ma na celu popularyzowanie wiedzy o historii, ciekawostkach i atrakcjach Gminy Rudnik oraz zachęcić do aktywnego spędzania czasu w terenie.

 2. Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych w Gminie Rudnik

 3. Warunkiem udziału jest posiadanie „Paszportu uczestnika” – każdy uczeń otrzymał taki paszport w dniu odbioru świadectwa ukończenia roku szkolnego 2021/2022. Paszport jest własnością jednej osoby (nie: grupy), której imię i nazwisko jest wpisane na pierwszej stronie. Swoje imię i nazwisko uczestnik wpisuje samodzielnie lub wpisuje rodzic/opiekun prawny. Jeden uczeń może otrzymać tylko 1 nagrodę, na podstawie 1 paszportu.

 4. W paszporcie jest miejsce na odcisk pieczątek. Możliwe jest pozyskanie maksymalnie 4 pieczątek w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. Odcisk pieczęci otrzymuje się po zwiedzeniu miejsca, w dniach i godzinach jego udostępnienia. Miejsca do zwiedzenia:

 • Łubowice – ruiny zamku, Muzeum Eichendorffa,

 • Sławików – zwiedzanie ruin pałacu i parku, wysłuchanie opowiadania przewodnika,

 • Rudnik – Izba Tradycji przy Gminnej Bibliotece Publicznej

 • Gamów – Muzeum Pożarnictwa przy ul. Długiej 48

 1. Pozyskanie czterech różnych pieczątek uprawnia uczestnika do ubiegania się o nagrodę. W tym celu uczestnik musi zgłosić się z wypełnionym paszportem do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku lub w jej Filii w Łubowicach w terminie do 3o września 2022 r. Pieczątkę Gminy Rudnik otrzymuje uczestnik przy odbiorze nagrody. Przekazanie nagród nastąpi w październiku 2022 r. – miejsce i tryb odbioru zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Organizatorzy akcji życzą przyjemnego czasu wakacji i wielu miłych wrażeń podczas poznawania atrakcji Gminy Rudnik!

Informacja o dostępności miejsc do zwiedzania w akcji „Poznaj swoją gminę II”:

 1. Ruiny zamku w Łubowicach – bez ograniczeń czasowych, Muzeum Eichendorffa: po wcześniejszym umówieniu, tel. 32 410 66 02

 2. Pałac i park w Sławikowie: niedziele w godz. 12.00 – 17.00

 3. Izba Tradycji w dniach i godzinach pracy stacjonarnej GBP w Rudniku: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 10:00 – 17:00.

 4. Muzeum Pożarnictwa w Gamowie: 7 dni w tygodniu, w godz. 9.00 – 18.00

Skip to content