W dniach od 28.07.2022 r. do 05.08.2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rudnik w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych”.

W ramach konsultacji dnia 10 sierpnia br. w godz. 15:15 – 17:00 w Gminnym Centrum Informacji odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi podmiotami.
Ponadto będą zbierane uwagi w formie pisemnej i elektronicznej oraz badania ankietowe.

Zapraszamy

Skip to content