Informujemy, że 30 listopada 2022 r. mija termin składania oświadczeń uprawniających do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Wnioski mogą składać:

  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej.

Aby skorzystać z ceny 785,00 zł/ MWh w/w podmioty powinny złożyć oświadczenia do swojego dostawcy energii elektrycznej zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego z dnia 10 listopada 2022 r. ( Dz. U z 2022 r poz. 2299).

Więcej informacji oraz wzór oświadczenia dostępny na stronie ministerstwa Klimatu i środowiska :

https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej

 

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Skip to content