W dniu 7 stycznia 2023 roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Wilhelm Kusnik z Rudnika. Jubilat pochodzi z Krowiarek, w Rudniku zamieszkał po ślubie. Pracował na własnym gospodarstwie rolnym. Doczekał 2 synów i 4 wnuków.

Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Wilhelmowi życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Skip to content