OR KRUS w Częstochowie przekazuje Państwu informacje dotyczące waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2023 r. oraz informacje dot. zmiany kwot przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r.

Pełna treść komunikatu KRUS poniżej. 

Wyższe świadczenia KRUS od 1 marca 2023 r.

Skip to content