12 października br. w obecności zaproszonych gości, nastąpiło oficjalne otwarcie nowej klasopracowni pod nazwą „H2O – tajemnica życia”.

            Sala powstała dzięki dofinansowaniu  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 60 000 zł, w ramach dwuetapowego konkursu pn. „Zielona pracownia”.

            Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: pan Piotr Rybka – wójt gminy Rudnik, Pani Mariola Ciszek – dyrektor szkoły oraz Daniel Domin – przewodniczący samorządu uczniowskiego.

            Uroczystość była okazją do zaprezentowania nowej aranżacji pracowni zainspirowanej bliskością rzeki Odry i działaniami ekologicznymi prowadzonymi we wcześniejszych latach w naszej szkole. Goście mogli zapoznać się z przygotowanymi przez uczniów, pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, doświadczeniami fizycznymi i chemicznymi. Wykorzystane zostały do nich niektóre z zakupionych pomocy dydaktycznych, m. in. mikroskopy z akcesoriami, zestawy do budowy pojazdów napędzanych energią odnawialną.

            Wiele innych będzie służyło uczniom, zarówno podczas lekcji przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki, ale także podczas zajęć kółka ekologicznego „Młodych odkrywców”. Dla uczniów klas IV – VIII planowane są wieloaspektowe zadania związane z wodą, oparte na obserwacjach i badaniach prowadzonych głównie w terenie oraz uprawach i hodowlach w pracowni. Zwrócenie uwagi uczniów na rzekę, która „towarzyszy” mieszkańcom od wieków, pozwoli im lepiej zrozumieć powiązanie wody z istnieniem życia oraz rozwojem cywilizacji w naszym regionie, czy uświadomić wpływ codziennych nawyków na ilość i jakość wody użytkowej w naszych kranach.

„Zielona pracownia” sprawi, że zdobywanie wiedzy przez uczniów będzie bardziej przystępne i przyjemne, będzie inspirować ich do własnych poszukiwań, a przede wszystkim budować ich świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.

 

Dziękujemy Wszystkim, którzy na różnych etapach wspierali realizację naszej „zielonej pracowni”.

Skip to content