Dnia 25 stycznia 2024 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Maksymilian Foltys z Grzegorzowic. Jubilat urodził się i całe życie związanych jest z Grzegorzowicami. Z zawodu murarz. Pracował wraz z żoną na własnym gospodarstwie rolnym, a w sezonie zimowym dorabiał jako palacz. Doczekał 4 córek, 7 wnuków oraz 5 prawnuków.

Dostojnemu Jubilatowi gratulacje złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Maksymilianowi życzymy wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia oraz radości i szczęścia na dalsze lata.

Skip to content