Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, w dniu 7 marca 2024 r. odbyły się pod patronatem Wójta Gminy Rudnik gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Do udziału w tegorocznej edycji Turnieju na szczeblu gminnym zaproszone zostały dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Rudnik w dwóch grupach wiekowych:

  • I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
  • II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII

Do rywalizacji na szczeblu gminnym, który odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku przystąpiło 8 uczniów – reprezentantów tejże właśnie szkoły. Eliminacje prowadzone były w formie testu pisemnego.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki i ochrony przeciwpożarowej, a w kolejnych etapach turnieju również umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy).

A oto wyniku klasyfikacji etapu gminnego:

GRUPA I – uczniowie szkół podstawowych (klasy I- IV):

  1. Mikołaj Mrowiec
  2. Mateusz Mrowiec
  3. Paweł Mrowiec

GRUPA II- uczniowie szkół podstawowych (klasy V- VIII):

  1. Kamil Sługa
  2. Damian Banik
  3. Jacek Fiołka
  4. Nadia Grygutis
  5. Julia Nadachewicz

Laureaci otrzymali gratulacje oraz nagrody z rąk Wójta Gminy Rudnik, jak również życzenia sukcesów na kolejnych szczeblach Ogólnopolskiego Turnieju. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie na szczeblu powiatowym!

Skip to content