Harmonogram szczepień psów przeciw wściekliźnie w Gminie Rudnik – dodatkowe terminy

  • 04.05.2023  /CZWARTEK/ JASTRZĘBIE, OBOK POSESJI, UL. RACIBORSKA 10 GODZ. 16:00 – 16: 40
  • 04.05.2023  /CZWARTEK/ MODZURÓW OBOK SHR GODZ. 17:00- 17:30
  • 05.05.2023  /PIĄTEK/ PONIĘCICE OBOK POSESJI UL. ŁAKOWA 18 GODZ. 16:00 – 16:30
  • 05.05.2023  /PIĄTEK/ PONIĘCICE OBOK  RSP GODZ. 16:30- 16:45
  • 05.05.2023  /PIĄTEK/ SZONOWICE OBOK PGR 17:00-17:45
  • 05.05.2023  /PIĄTEK/ CZERWIĘCICE OBOK POSESJI UL. GŁÓWNA 8 18:00-18:30

 

Nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu

W związku z ujawnieniem grypy ptaków wydane zostało przez Wojewodę Śląskiego Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023r. poz. 3496) w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik, w którym wprowadzono m.in. nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

  • uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach
  • ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami

Ponadto prosimy o niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii lub tutejszy urząd o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu

ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz

tel: 32 415 49 03, telefon alarmowy: 694 446 902

Urząd Gminy Rudnik

tel. 32 410 6428 

Pełna treść komunikatu dostępna jest w dołączonym pliku.

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Grypa ptaków w powiecie raciborskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa (mewa śmieszka).

Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w dniu 24.04.2023r. zidentyfikował wirus grypy ptaków H5N1 w próbach pobranych od padłych ptaków pochodzących z dwóch lokalizacji: Rezerwat Łężczok (gm. Nędza) oraz Polder Buków – Stary Roszków (gm. Krzyżanowice).

Ze względu na skalę zjawiska (masowe upadki mewy śmieszki) strefą objętą zakażeniem grypą ptaków zostanie najprawdopodobniej objęty cały teren powiatu raciborskiego.
Szczegółowe informacje zawarte zostaną w Rozporządzeniu Wojewody Śląskiego.

Poza oznakowaniem dróg wjazdowych do strefy objętej zakażeniem grypą ptaków wynikającym z przepisów prawa, planowane jest dodatkowe oznakowanie tablicami informacyjnymi miejsc odwiedzanych przez turystów pieszych i rowerzystów oraz wędkarzy.

Należy unikać odwiedzania miejsc w których bytuje ptactwo (głównie wodne) oraz bezwzględnie przestrzegać zakazu dotykania padłych ptaków.
Padłe ptaki będą na bieżąco sprzątane przez upoważnione podmioty i przekazywane do specjalistycznych zakładów utylizacyjnych. Drób przydomowy należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach oraz stosować zasady bioasekuracji zarówno na fermach jak i w chowie przydomowym drobiu.

Wszystkie przypadki zwiększonych upadków zarówno ptaków domowych jak i dzikich w innych niż w/w lokalizacjach należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu lub do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz terenowych lekarzy weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz,
Tel. 32/415 49 03; telefon alarmowy: 694 446 902

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Reymonta 8b, 47-400 Racibórz tel. 32/412 06 02; telefon alarmowy: 604-284-392


Aktualnie trwają prace Powiatowego Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii w Raciborzu, wszelkie istotne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej

http://www.piw-raciborz.pl/

Informacja dot. projektu OZE

W związku z rozpoczęciem prac montażowych instalacji solarnej i fotowoltaicznej prosimy mieszkańców o dostosowanie się do zaleceń Gminy Rudnik, iż odbiory instalacji solarnych i fotowoltaicznych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy oraz mieszkańca.

Skip to content