Wiele lat starań i szczęśliwy finał – sołectwo Jastrzębie z nową drogą i kanalizacją

Wieloletnie starania wójta Alojzego Pieruszki, samorządu lokalnego, dobra współpraca z włodarzami powiatu raciborskiego i radnymi powiatowymi już w tym roku znajdą finał w postaci największej w historii sołectwa Jastrzębie inwestycji drogowej. Urząd gminy w Rudniku pozyskał środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu bowiem ta część inwestycji finansowana będzie wyłącznie ze środków gminy. Koszty modernizacji i przebudowy jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej, w miejscowości leżącej przy granicy z województwem opolskim podzielone będą między oba samorządy. Na inwestycje udało się zdobyć 800 tysięcy złotych środków pozabudżetowych. Jeszcze w okresie tegorocznych letnich wakacji będzie ogłoszony przetarg – tłumaczy wójt Rudnika Alojzy Pieruszka. Gospodarzem inwestycji będzie gmina Rudnik co ma ułatwić i usprawnić realizację i przebieg robót. Cała inwestycja opiewa na kwotę 5 milionów złotych. Żeby nie stracić dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej, inwestycja musi się zakończyć do końca 2019 roku.

 

Skip to content