Modernizacja dróg transportu rolniczego w gminie Rudnik z dużym dofinansowaniem FOGRu.

Gmina Rudnik jeszcze w tym roku planuje remonty dróg transportu rolniczego w sołectwach Sławików i Strzybnik. Cały projekt opiewa na około 400 tysięcy złotych, dofinansowanie do inwestycji w Strzybniku z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosi 150 tysięcy złotych. Ogłoszenie przetargu nastąpi jeszcze w lipcu relacjonuje zadowolony z pozyskanej dotacji pozabudżetowej, wójt Alojzy Pieruszka.

Wiele lat starań i szczęśliwy finał – sołectwo Jastrzębie z nową drogą i kanalizacją

Wieloletnie starania wójta Alojzego Pieruszki, samorządu lokalnego, dobra współpraca z włodarzami powiatu raciborskiego i radnymi powiatowymi już w tym roku znajdą finał w postaci największej w historii sołectwa Jastrzębie inwestycji drogowej. Urząd gminy w Rudniku pozyskał środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu bowiem ta część inwestycji finansowana będzie wyłącznie ze środków gminy. Koszty modernizacji i przebudowy jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej, w miejscowości leżącej przy granicy z województwem opolskim podzielone będą między oba samorządy. Na inwestycje udało się zdobyć 800 tysięcy złotych środków pozabudżetowych. Jeszcze w okresie tegorocznych letnich wakacji będzie ogłoszony przetarg – tłumaczy wójt Rudnika Alojzy Pieruszka. Gospodarzem inwestycji będzie gmina Rudnik co ma ułatwić i usprawnić realizację i przebieg robót. Cała inwestycja opiewa na kwotę 5 milionów złotych. Żeby nie stracić dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej, inwestycja musi się zakończyć do końca 2019 roku.

 

Skip to content