Konna procesja ze św. Urbanem w Łubowicach

W ubiegłą sobotę 18 maja z inicjatywy Wójta Gminy Rudnik oraz Proboszcza łubowickiej parafii odbyła się pierwsza konna procesja św. Urbana. W tym roku gospodarzem wydarzenia było sołectwo Łubowice. Orszak z końmi oraz mieszkańcy zebrali się wpierw przed ruinami pałacu Eichendorffa, gdzie proboszcz ksiądz Andrzej Styra wraz z księdzem emerytem Henrykiem Rzega odprawili nabożeństwo majowe. Po udzielonym błogosławieństwie jeźdźcy na czele z panem Alojzym Ficoniem i prezesem Terenowego Koła Hodowców Koni- panią Sylwią Kitel, objechali okoliczne pola, by prosić Boga za wstawiennictwem św. Urbana o urodzaje. W procesji wzięły udział 33 konie, w tym 7 powozów. Uroczystości dopisała piękna majowa pogoda. Na zakończenie wszyscy poczęstowani zostali swojską grochówką przygotowaną przez strażaków OSP Gamów, Brzeźnica i Sławików. Jako podziękowanie wszyscy jeźdźcy otrzymali od wójta upominek.

Wszystkim jeźdźcom biorących udział w procesji, Księżom za odprawienie nabożeństwa, strażakom zabezpieczającym uroczystość, osobom którzy wspomogli to wspaniałe przedsięwzięcie oraz wszystkim mieszkańcom i gościom biorącym udział serdecznie dziękujemy!

Autor: UG Rudnik

Fot. nowiny.pl, naszraciborz.pl, fotoQubik.pl

Ogłoszenie Gminy Rudnik ws działek pod PSZOK

Gmina Rudnik ogłasza chęć nabycia działki lub działek przylegających do siebie pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Ww. działka/ki oznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny sołectwa Rudnik: A2P (zaznaczonych na fioletowo)- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działka/ki powinny mieć powierzchnię ok. 0,4-0,5 ha oraz szerokość 35-45 m.

Właścicieli działek chętnych do sprzedaży zapraszamy do negocjacji.

19 maja do Łubowic przyjadą Rycerze

Sołectwo Łubowice zaprasza na plenerowe spotkanie z rycerzami pod ruinami zamku. W ramach wydarzenia drużyna czterech wojów zaprezentuje, jak wyglądały walki we wczesnym średniowieczu. Dodatkowo: przymierzanie uzbrojenia wojów, nauka walki bronią białą, namiot wikingów, gry i zabawy, strzelanie z łuku oraz konkurencje dla księżniczek i kamratów. Przygotowane zostanie także stoisko z jadłem i napitkami – płatne z własnej sakiewki.

Autor: red. Nowiny.pl, UG w Rudniku

Diamentowe Gody – Państwo Eryka i Rudolf Schrőder z Rudnika

Dnia 3 maja 2019 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Eryka i Rudolf Schrőder z Rudnika.

Ślub cywilny zawarli 3 maja 1959 r. w Rudnickim Urzędzie Stanu Cywilnego.

Pani Eryka urodziła się i wychowała w Rudniku. Przez 33 lata pracowała zawodowo jako listonoszka oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Pan Rudolf urodził się w Magdeburgu. Pracował w różnych miejscach, między innymi: w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rudniku jako traktorzysta i kierownik bazy, jako kierowca w GS „Samopomoc Chłopska” w Rudniku, w Kombinacie PGR Rudnik oraz w PKS Racibórz. Jubilat działał społecznie jako sekretarz i naczelniki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku oraz przez 12 lat jako Prezes LZS Rudnik.

Jubilaci doczekali 3 dzieci, 7 wnuków i 4 prawnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Schrőder życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, aby wspólnie doczekać kolejnych jubileuszy.

Spotkanie twórców i animatorów kultury Gminy Rudnik

8 maja w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach zebrali się ludzie związani z kulturą i jej animacją na terenie Gminy Rudnik. Twórcy, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich i biblioteki gminnej. Pierwsze zebranie było przede wszystkim doskonałą okazją do poznania się, bo chociaż gmina Rudnik nie jest dużą, to ludzie kultury nie mieli okazji spotykać się do tej pory i stworzyć grupy mogącej pracować nad strategią kultury gminy.

Pierwszoplanowym tematem było zbliżające się Święto Powiatu Raciborskiego i udział w nim Gminy Rudnik. Będą więc nie tylko ulotki gminne i długopisy dla kolekcjonerów gadżetów, ale przede wszystkim prace rękodzielnicze, plastyczne i fotograficzne, będą też jedyne w swoim rodzaju potrawy regionu rudnickiego. Zadaniem specjalnym będzie do czasu Święta Powiatu odtworzyć strój charakterystyczny dla wiosek gminy.

Drugim tematem było zaangażowanie się twórców, animatorów kultury i jej liderów w budowanie marki gminnej, działania promocyjne, tworzenie projektów i przedsięwzięć będących atrakcyjnych dla turystów przyjeżdżających do Raciborza i okolic, aby im umożliwić poznanie „Toskanii” północy Europy.

Kolejne, czerwcowe spotkanie będzie poświęcone temu właśnie tematowi. Obecni postawili sobie jeszcze jedno zadanie – przyprowadzić kolejnego animatora, twórcę lub lidera kultury.

Zebranie Gminnego Zarządu OSP

Spotkanie 8 maja poświęcone było zbliżającym się Gminnym Zawodom Pożarniczym oraz bieżącym sprawom funkcjonowania jednostek OSP. Gospodarzem spotkania była OSP w Brzeźnicy.

PSP w Raciborzu reprezentował i służył wsparciem bryg. Andrzej Charuk. Zebranie prowadził Prezes GZ OSP Bogusław Stec.

Organizatorem tegorocznych zawodów jest jednostka OSP w Sławikowie. A same zawody rozpoczną się o godzinie 13.30 na boisku w Sławikowie. W sumie w zawodach weźmie udział 15 drużyn z 6 jednostek OSP działających na terenie gmin.

Uzgodniono również szczegóły okresowych badań lekarskich strażaków, przeglądu sprzętu ratowniczego i innych spraw bieżących. Strażacy zabezpieczą zbliżającą się procesję konną św. Urbana i spływy kajakowe. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i przekazania potrzeb wójtowi.

Harmonogram szczepień psów przeciw wściekliźnie w Gminie Rudnik


GRZEGORZOWICE 13.05.2019 /PONIEDZIAŁEK/

16:00 – 16:50    obok P. Wyciska
17:00 – 18:00     obok P. Waskin

ŁUBOWICE 16.05.2019/CZWARTEK/

16:15  –  16:40  UL. Zamkowa
16:45  –  17:15  UL. Łąkowa

BRZEŹNICA 16.05.2019 /CZWARTEK/

16:00  –  17:00  UL. Leśna obok P. Smalcerz
17:15  18:00  obok baru

LIGOTA KSIĄŻĘCA  16.05.2019 /CZWARTEK/

18:00  18:30  obok kapliczki

Odbyła się VI sesja Rady Gminy Rudnik. Gościem był Starosta Raciborski oraz nowa pani skarbnik

We wtorek 30 kwietnia br. odbyła się VI sesja Rady Gminy. Gościem sesji był Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, który podziękował za zaproszenie oraz dotychczasową współpracę, przedstawił szczegółowo swoje działania na szczeblu powiatowym, w szczególności dotyczące naszej Gminy. Starosta zapoznał obecnych radnych z wyzwaniami, jakie stoją przed wszystkimi samorządowcami  obecnej kadencji, a mianowicie problematykę: transportu publicznego PKS, funkcjonowania Szpitala Rejonowego, Edukacji i Szkolnictwa, dróg powiatowych, animacji kultury i sportu oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin naszego powiatu. Nasi radni korzystając z okazji, zadawali wiele pytań, zwłaszcza dotyczących naszej gminy. Starosta podkreślił bardzo dobrą współpracę pomiędzy Starostwem a naszą Gminą, chwalił Wójta za energię i zapał, jaki wkłada w swoją pracę. Zapewnił o swej otwartości na mieszkańców naszej Gminy i zadeklarował chęć dalszej współpracy z naszym samorządem. Życzył radnym skutecznej realizacji wszystkich celów i zamierzeń oraz satysfakcji z pełnionej służby publicznej na rzecz mieszkańców Gminy Rudnik. Wójt wraz z radnymi podziękowali Staroście za przybycie.

Miniona sesja miała też swe drugie ważne dla naszej Gminy wydarzenie. Wybrano nowego skarbnika. Dotychczasowo tę funkcję pełniła pani Maria Skora, od 1 maja zastąpi ją  pani Danuta Biczysko.

Pani Marii dziękujemy za bardzo dobrą współpracę, zaś pani Danucie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

Odpust Parafialny w wyremontowanym Kościele pw. św. Jerzego w Sławikowie

28 kwietnia obchodzono parafialny odpust, podczas którego przez wstawiennictwo św. Jerzego modlono się w intencji wszystkich Parafian i Gości, Ofiarodawców i Dobrodziejów w podziękowaniu za szczęśliwie zakończone prace remontowe w kościele. Mszę św. koncelebrowaną odprawili: kaznodzieja i główny sumista superior o. Rafał Kupczak ze Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, były proboszcz naszej parafii ks. Serafin Pogoda, księża pochodzący z naszej parafii – radca duchowy ks. Reinhold Buczek i ks. Tomasz Maintok oraz Proboszcz ks. Joachim.

Na początku Sumy Odpustowej ks. Proboszcz przywitał przybyłych na uroczystości kapłanów z dekanatu Łany, Proboszcza sąsiedniej parafii Łubowice, lokalnych samorządowców – Starostę Raciborskiego Pana Grzegorza Swobodę i Pana Ryszarda Winiarskiego oraz Wójta Gminy Rudnik Pana Piotra Rybkę i Pana Alojzego Pieruszkę. Ponadto w Odpuście wzięła udział firma Potysz, która przez 8 miesięcy remontowała sławikowską świątynię.

Liczny udział we Mszy Świętej wzięli: służby sztandarowe, ministranci, szafarze, strażacy z OSP Sławików i OSP Miejsce Odrzańskie,sołtysi, radni oraz członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i parafianie.

Więcej informacji oraz zdjęć na parafialnej stronie internetowej

http://slawikow.pl/Dziekowalismy_sw_Jerzemu_za_szczesliwie_zakonczony_remont-626.html?fbclid=IwAR3mrN6d0lq-Ll5u13ymkCJ3nU7iQHr1yAswhQUFHC_2WTIM8AaoVPztxzc


http://slawikow.pl/Remont_wnetrza_kosciola_parafialnego_w_Slawikowie_podsumowanie-624.htm

Zdjęcia: Jennifer Wochnik, ks. Joachim Augustyniok

Autor: Parafia św. Jerzego w Sławikowie, UG Rudnik