Zmiany godzin obsługi interesantów Urzędu Gminy w Rudniku. Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021r.

Od 1 marca br. Urząd Gminy w Rudniku zmienia godziny obsługi interesantów. 

Godziny przyjęć stron
Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego

Obsługa interesantów odbywać się będzie w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 7:30 – 15:00

środa: godz. 9:00 – 17:00

piątek: godz. 7:30 – 13:30

 

Kasa w budynku Urzędu – pierwsze piętro, pokój 14 (przerwa – 11:30 – 11:45)

poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 7:30 – 14:45

środa: godz. 9:00 – 16:45

piątek: godz. 7:30 – 13:00

 

Wójt Gminy Rudnik przyjmuje strony:

•  poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00

•  środa w godzinach od 15.30 do 16.30

 

Serdecznie zapraszamy!

Zdalna XXVI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XXVI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 lutego 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik;

 2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 3. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik;

 4. zamiaru przekształcenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy;

 5. dzierżawy nieruchomości gminnych;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany budżetu na rok 2021;

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja Skarg Wniosków i petycji

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Petycja w sprawie szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – c.d.

 2. Sprawy bieżące.

 

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku  odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik (ustalenie, na podstawie wniosków o zmianę mpzp, dla których miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zamierzamy rozpocząć w 2021 roku procedurę zmiany, bądź sporządzenie nowych planów miejscowych).

 2. Informatyzacja Urzędu Gminy, e-usługi.

 3. Fundusz sołecki a inwestycje gminne.

 4. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Działalność Klubu Seniora.

 2. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

 3. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik (ustalenie, na podstawie wniosków o zmianę mpzp, dla których miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zamierzamy rozpocząć w 2021 roku procedurę zmiany, bądź sporządzenie nowych planów miejscowych).

 4. Sprawy bieżące.

Żelazne Gody Państwa Władysławy i Andrzeja Lach z Czerwięcic

       

 

W dniu 8 lutego 2021 r. Jubileusz 65-cio lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Władysława i Andrzej Lach z Czerwięcic. Oboje Jubilaci pochodzą z miejscowości Ujsoły. Tam też przed 65 laty zawarli ślub cywilny. W Gminie Rudnik  zamieszkali w roku 1964; początkowo w Leśniczówce w Rudniku, a następnie w 1988 r. przeprowadzili się do Czerwięcic. Pan Andrzej całe życie związany był z pracą w lasach państwowych. W nadleśnictwie pracował przez 40 lat aż do emerytury. Pani Władysława zajmowała się pracą na roli, domem i wychowaniem dzieci. Doczekali 5 synów, 1 córki; 8 wnuków oraz 2 prawnuków.

          Gratulacje Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Władysławie i Andrzejowi Lach życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Bal przebierańców w Przedszkolu w Grzegorzowicach

          Dnia 26 stycznia 2021 r. w Przedszkolu w Grzegorzowicach odbył się Bal Przebierańców. Na zabawę przybyły same znakomitości – księżniczki, strażacy, batmani, pszczółki, smerf, piraci, elf, jednorożce, kowboje, spiderman, kotek, myszka, piesek, flaming. Wszyscy przynieśli ze sobą dobre humory i fantastycznie się bawili – tańczyli, brali udział w konkursach – z krzesełkami, balonami i gazetami. Nawet najmłodsi uczestnicy „walczyli” w konkursach i zdobywali słodkie upominki. Impreza trwała całe przedpołudnie, więc należała się przerwa na poczęstunek – soczki, chrupki i pierniczki.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Działalność Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, rozliczenie dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2020r.

Skip to content