Awans zawodowy naszego dzielnicowego mł. Asp. Pawła Malcharczyka

    W tym tygodniu wójt Piotr Rybka spotkał się z dzielnicowym mł. Asp. Pawłem  Malcharczykiem, który ze względu na awans zawodowy, żegna się ze stanowiskiem dzielnicowego naszej gminy. Wójt w  imieniu rady gminy oraz całej społeczności podziękował za wzorową współpracę, podkreślając wysokie i profesjonalne a zarazem ludzkie podejście do w relacjach każdego mieszkańca. Na ręce policjanta włodarz gminy złożył pamiątkowe podziękowanie i upominek życząc jednocześnie powodzenia na kolejnych stanowiskach. Policjant również dziękował za współpracę. – Bardzo dobrze mi się przez te wszystkie lata pracowało na terenie gminy Rudnik. Będę to mile wspominał. Życzę każdemu dzielnicowemu, aby trafiła mu się taka gmina i tacy mieszkańcy –  podkreślał dzielnicowy Paweł Malcharczyk.

Wyniki konkursu gminnego konkursu „Jajka wielkanocne ręcznie zdobione”.

W ramach konkursu wpłynęło 70 prac z całej Gminy Rudnik, za które bardzo dziękujemy. poniżej podajemy listę zwycięzców i nominowanych:

KATEGORIA : DZIECI PRZEDSZKOLNE           
I miejsce  Alicja Wowrek

I miejsce  Martyna Stuchły

II miejsce Hanna Skupień

III miejsce Emilia Reichel              
                                                                                               

KATEGORIA  : KLASY I-III

I miejsce  Dawid Jegliczka

II miejsce Dawid Wowrek

III miejsce Jerzy Otlik

III miejsce Laura Marek

 

KATEGORIA  : KLASY IV-VI

I miejsce Aleksandra Wnęk

II miejsce Zuzanna Fiegel

III miejsce Amelia Zaremba

 

KATEGORIA  : KLASY VII- VIII

I miejsce  Jessica Maińczyk

II miejsce Karolina Białdyga

III miejsce Paulina Przybyła  

 

KATEGORIA  : DOROŚLI

I miejsce  Adela Foltys

II miejsce Maria Skupień

III miejsce Teresa Niestrój 

 

Zwycięzcy, rodzice, opiekunowie dzieci lub nauczyciele mogą odebrać nagrody i pamiątkowe dyplomy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Biblioteki pod nr telefonu

32 410 64 14

Protokół konkurs plastyczny jajka

Podatkowa ulga za termomodernizację budynku – newsletter Stowarzyszenia Zielony Racibórz

Co zrobić, by zapłacić niższy podatek dochodowy? Wymienić piec i ocieplić dom!

Walka ze smogiem może przynieść wiele korzyści – przede wszystkim zdrowotnych, ale też finansowych. Dzięki termomodernizacji budynku obniżysz zużycie energii i rachunki za ogrzewanie, a także zapłacisz mniejszy podatek dochodowy. Składając PIT pamiętaj o uldze termomodernizacyjnej.

Kto może skorzystać?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. Mogą z niej skorzystać – pod pewnymi warunkami podatnicy podatku PIT opłacający go wg skali podatkowej (zarówno wg stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jaką kwotę można odpisać od podatku?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków (lub po prostu współwłaścicieli domu jednorodzinnego) kwota odliczenia może wynosić łącznie 106 000 zł, gdyż limit dotyczy każdego ze współwłaścicieli nieruchomości osobno.

Dzięki temu np. podatnik, który dokona termomodernizacji 160-metrowego domu za 53 tys. zł, pomniejszy o całą tę kwotę swoją podstawę opodatkowania, a w rezultacie zapłaci skarbowi państwa o 9 540 zł mniej podatku (wg 18% stawki).

Co konkretnie można odliczyć?

Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych spełniających warunki do zastosowania ulgi można zaliczyć m.in.:

– wymianę stolarki zewnętrznej, np. drzwi i okien,

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

– docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

– wykonanie analizy termograficznej budynku;

– montaż kolektora słonecznego,

– montaż instalacji fotowoltaicznej,

– demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,

– koszty poniesione w związku z wymianą elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

– koszty poniesione w związku z wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,

– pompa ciepła wraz z osprzętem,

– kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

– przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

– materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej.

Pełna i szczegółowa lista wydatków, które podlegają odliczeniu, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. dostępnym pod adresem: https://bit.ly/38HKB1R

Za jaki okres i w jakim terminie?

Odliczenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym został poniesiony wydatek.

Jeżeli kwota odliczenia nie znalazła pokrycia w dochodzie lub przychodzie podatnika w danym roku podatkowym, to podlega ona odliczeniu w następnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od roku, kiedy został poniesiony pierwszy wydatek.

Odliczyć można także kwoty wydatkowane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2019.

***

Stowarzyszenie Zielony Racibórz, Raciborski Alarm Smogowy

Newsletter powstał w ramach programu „Nasze Powietrze” realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, który jest finansowany przez Clean Air Fund.

 

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych w Gminie Rudnik

Organizacje pozarządowe prowadzące zadania w zakresie zadań publicznych i działające na terenie gminy Rudnik zostały wsparte dotacjami celowymi. Wsparcie takich organizacji ze strony samorządu wynika z podjętego uchwałą Rady Gminy w Rudniku tzw. programu współpracy.

W tym roku, na realizację wskazanych w programie zadań, zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 150 tys. zł. W tym zakresie przeprowadzono dwa nabory wniosków. Pierwszy z ogłoszonych konkursów dotyczył zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i turystyki w roku 2021, w którym dofinansowano wszystkie stowarzyszenia sportowe działające na terenie gminy, głównie miejscowe kluby sportowe. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 120 tys. zł.

 • LKS Grzegorzowice – 32.000,00 zł
 • LKS Gamów – 22.000,00 zł
 • LKS ,,Dąb” Brzeźnica – 53.000,00 zł
 • UKS ,, Zryw” Rudnik – 10.000,00 zł
 • UKS Gamów – 1.500,00 zł
 • UKS Szonowice – 1.500,00 zł

W drugim konkursie ogłoszonym w kwietniu przez Wójta Gminy Rudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury , tradycji narodowej, mniejszości narodowych, oraz wsparcia pomocy społecznej. Wsparcie otrzymały stowarzyszenia i organizacje:

 • Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań w wysokości: 6.500,00zł
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w wysokości: 13.500,00 zł

a na wsparcie pomocy społecznej w Gminie Rudnik:

 • CARITAS Opolskiego w wysokości: 2.000,00zł.                                                                                                                                           

 

Życzenia dla naszych Kapłanów

Drodzy Kapłani

W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami, podczas której został ustanowiony sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Bóg sam wybiera i wysyła szafarzy swoich
– bądźcie więc spełnieniem pragnień Jego Serca.

Pragniemy złożyć wszystkim Kapłanom posługujących w parafiach naszej gminy

życzenia czerpania mocy od Tego, który hojnie rozdaje łaskę gorliwości i zapału w kapłańskiej posłudze.
Niech Dobry Pasterz, daje ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których każdego dnia stawia na drodze kapłańskiej posługi.

Dziś również modlimy się o tę szczególną łaskę, abyście podobnie, jak Najwyższy Kapłan swym wielkim sercem podnosili, rozplątywali to, co powikłane i rodzili nadzieję. Niech Wasze szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej wszędzie tam, gdzie sprawujecie swą zaszczytną posługę, przyniesie wiele dobra, rodzi wiarę, nadzieję i miłość.

Niech nie brakuje entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny, a Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze Źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym swym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga.

Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kapłanów niech swą macierzyńską miłością broni, osłania i wyprasza potrzebne łaski.

Za waszą posługę przyjmijcie szczere Bóg zapłać!

 

Zdalna XXVII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje sie zdalną XXVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 7 kwietnia 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

 4. udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;

 5. dzierżawy nieruchomości gminnych;

 6. zmiany do Uchwały nr XVII/144/2020 z dnia 7 maja 2020 r. ws określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym;

 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik;

 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rudnik;

 9. odpłatnego przejęcia nieruchomości.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Dostępność

Urząd Gminy w Rudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gmina-rudnik.pl

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: 

Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia czy pliki audio nie posiadają dodatkowych opisów.

Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:

Transmisje publikowane w czasie rzeczywistym, na przykład transmisja obrad Rady Gminy Rudnik.

Pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku.

Dokumenty tekstowe, tekstowo – graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku.

Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Mapy w postaci skanów arkuszy.

Treści które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej można pozyskać w alternatywny sposób zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale “Informacje zwrotne i dane kontaktowe” oraz “Procedura wnioskowo – skargowa”.  

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 25.11.2020 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi I aktualizacji dnia: 22.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Rudnik.

Osobą kontaktową jest: Jarosław Borysowicz – informatyk, e-mail: informatyk@gmina-rudnik.pl

Kontaktować można się także telefonicznie pod nr: 32 410 64 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich za pomocą metod kontaktu udostępnionych przez instytucję. 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Rudniku

Budynek znajduje się przy ul. Kozielskiej 1 w Rudniku 47-411.

Dojście

Dojście piesze znajduje się od ulicy Kozielskiej. Z ww. ulicy można dojechać na wózku inwalidzkim do budynku urzędu.

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to oznaczone jest znakami pionowymi: D-18 A i T-29.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

Wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku od strony ul. Kozielskiej, dostępne jest dla osób na wózku za pomocą rampy. Szerokość przejścia drzwi wejściowych powyżej 90 cm, próg w drzwiach wejściowych nie przekracza 2,0 cm. Przy drzwiach znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi Urzędu Gminy.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku oraz hall wejściowy są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Brak oznakowań dotykowych na posadzce.

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Gminy Rudnik jest wyposażony w windę zlokalizowaną naprzeciwko wejścia. Umożliwia ona przeniesienie na pierwsze piętro, do wszystkich stref obsługi klienta.

Toaleta ogólnodostępna

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze obok windy. Drzwi do toalety nie posiadają samozamykacza. W toalecie zapewniona jest przestrzeń manewrowa – umożliwiony jest transfer boczny lewy, nie zapewniono transferu z prawej strony. Brak systemu przyzywowego, poręczy oraz odpowiedniego lustra.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudność w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcie w kontaktach. Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 410 64 18 oraz e-mailowo: informatyk@gmina-rudnik.pl lub dominika.kwasnica@gmina-rudnik.pl.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku urzędu.

Brak pętli indukcyjnych w budynku i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek: Gminne Centrum Informacji

Budynek znajduje się przy ul. Mickiewicza 2 w Rudniku 47-411.

Dojście

Dojście piesze znajduje się od ulicy Mickiewicza, Szkolnej oraz Sylwestra. Wejście dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane zostało od ulicy Szkolnej.

Na parkingu przynależącym do budynku brak miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

Główne wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku od ulicy Mickiewicza. Wejście dla niepełnosprawnych zlokalizowane jest na elewacji północnej do którego prowadzi rampa dla niepełnosprawnych od ulicy Szkolnej. Szerokość przejścia drzwi wejściowych powyżej 90 cm, próg w drzwiach wejściowych nie przekracza 2,0 cm.

Komunikacja pozioma

Budynek jest jednokondygnacyjny, komunikacja pozioma jest bezkolizyjna, brak progów, budynek ma czytelny i intuicyjny układ komunikacyjny.

Brak oznakowań dotykowych na posadzce.

Toaleta ogólnodostępna

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością dostępna jest z korytarza zlokalizowanego obok sali głównej. Drzwi do toalety nie posiadają samozamykacza. W toalecie zapewniona jest przestrzeń manewrowa – umożliwiony jest transfer boczny lewy, nie zapewniono transferu z prawej strony. Brak systemu przyzywowego, poręczy oraz odpowiedniego lustra.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudność w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcie w kontaktach. Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 410 64 18 oraz e-mailowo: informatyk@gmina-rudnik.pl lub dominika.kwasnica@gmina-rudnik.pl.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku GCI. 

Brak pętli indukcyjnych w budynku i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Nabór uzupełniający do Samorządowego Przedszkola w Gamowie

Nabór uzupełniający do Przedszkola w Gamowie

Informujemy, iż w Przedszkolach w: Rudniku, Grzegorzowicach i Brzeźnicy została zakończona rekrutacja i wszystkie miejsca dostępne w powyższych przedszkolach zostały obsadzone, dlatego
nie przeprowadza się w tych placówkach naboru uzupełniającego.

Wolnymi miejscami dysponuje Przedszkole  w Gamowie, gdzie, zgodnie z Zarządzeniem Wójta, w dniach 24- 31 marca 2021 r. zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający.
Potrzebne wzory dokumentów zamieszczamy poniżej. Zachęcamy rodziców dzieci, które nie dostały się do innych przedszkoli ze względu na brak miejsc, o rozważenie zapisania dziecka do Przedszkola w Gamowie.

Dane placówki w Gamowie: Samorządowe Przedszkole w Gamowie, ul. Szkolna 7,  47-411 Gamów, e-mail: przedszkolegamow@o2.pl, tel. 32 410 65 31.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Gamowie

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Skip to content