Piknik dla grupy dzieci podopiecznych GOPS w Rudniku

Grupa dzieci podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku spędziła sobotę – 12 września 2020 roku na pikniku rodzinnym nad Odrą w Chałupkach.

Dzieci będące w trudnej sytuacji ekonomicznej zostały zaproszone przez Klub Kajakowy MEANDER działający przy LKS w Chałupkach.

Spotkanie rozpoczęło się od spływu kajakowo pontonowego Granicznymi Meandrami Odry. Płynąc meandrami na odcinku około 8 km poznaliśmy przyrodę występującą wokół meandrów, która znajduje się pod ścisłą ochroną. Musieliśmy się zmierzyć z przeszkodami jakimi były zakręty na rzece, liczne prądy rzeczne oraz konary drzew porwanych przez rzekę.

W czasie przerwy przy wieży widokowej i wejściu na nią po 114 schodkach mieliśmy okazję podziwiać widok polsko – czeskiego pogranicza, które wyznacza rzeka Odra.

Po spływie i zjedzeniu pysznego obiadu dzieci podzielone na grupy wzięły udział w warsztatach artystyczno – sportowo – rekreacyjnych.

Dzieci uczyły się rzucać nożami do drewnianej tarczy oraz trenowali rzut oszczepem, grały w siatkówkę i budowały konstrukcje z klocków przestrzennych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wyrabiania mydełek oraz możliwość nauki chodzenia po linie – slackline. Można było upiec kiełbaskę oraz samodzielnie przygotować mini tort pod instrukcją profesjonalisty.

Wszystkie te działania, warsztaty i zabawy oraz spływ odbywały się pod okiem doświadczonych instruktorów z Klubu. Każda grupa miała swoich opiekunów, z którymi przyjechała. Opiekę nad dziećmi sprawowali również pracownicy z GOPS w Rudniku.

To był dzień pełen bogatych atrakcji i pozytywnych wrażeń! Nasze dzieci były bardzo zadowolone z możliwości integracji z innymi rówieśnikami.

Bardzo dziękujemy Klubowi Kajakowemu Meander za zaproszenie!

Druga edycja nagrody Fiala Gminy Rudnik

Galę zorganizowano pół roku później, niż wstępnie planowano. Nie zdecydowano się na marcową odsłonę ze względu na obostrzenia sanitarne. Wydarzenie odbyło się w piątkowe późne popołudnie 18 września. Tak jak podczas pierwszej edycji gala gościła w Domu Przyjęć „Mirena” w Rudniku, poprowadziła ją Anita Pendziałek. – Czekaliśmy z niecierpliwością na warunki, które pozwoliłyby osobiście wręczyć nagrody najlepiej ocenionym przez kapitułę – mówił Piotr Rybka. Wójt podkreślał, że „to wielki zaszczyt móc uhonorować laureatów”. – To ludzie, którzy z pracy uczynili pasję i z pasją promują naszą gminę na arenie powiatu, województwa, kraju, a nawet za granicą – podkreślał wójt Rybka.

Ze zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs kapituła (w składzie: Joanna Sokołowska – Moskwiak z PWSZ Racibórz, przewodniczący rady powiatu raciborskiego Adam Wajda, przewodniczący rady gminy Rudnik Ireneusz JaśkowskiAdrian Perszel z Cechu Rzemiosł Różnych i wicewójt Rudnika Tomasz Kruppa dokonała wyboru laureatów.

Kategorie i zwycięzcy:

O nagrodach:

„Innowator Roku” to przedsiębiorca wyróżniający się wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych, usprawniających pracę przedsiębiorstwa i ulepszających produkt, stosujący nowoczesne metody pracy. „Biznes – Przedsiębiorca” – to osoba wyróżniająca się dynamiką prowadzenia działalności, wzorowym prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa; zaangażowaniem w życie społeczne, wspieraniem gminy Rudnik. „Biznes Rodzinny” to z kolei pracodawca działający w obrębie mikro-przedsiębiorczości, zatrudniający rodzinę i bliskich, wyróżniający się uwzględnianiem praw rodziców-pracowników oraz pielęgnowaniem wartości rodzinnych. „Aktywny NGO” – organizacja pozarządowa lub osoba działająca na rzecz podmiotów działających na terenie gminy, wyróżniający się wysoką aktywnością w swojej działalności oraz zaangażowaniem społecznym. „Żelazny kłos Gminy Rudnik” przyznawany jest rolnikom i hodowcom, dla których ważne jest promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej, a „Dębowy laur Gminy Rudnik” podmiotom oraz osobom, których zaangażowanie i wkład pracy w prowadzoną działalność przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości w gminie. Z kolei tytuł „Ambasadora Przedsiębiorczości” trafia do osób m.in. promujących gminę oraz pomagających w pozyskiwaniu nowych kontrahentów i inwestorów.

Relacje Video:

Zródło: Nowiny.pl

Foto: Nowiny.pl, 

Video: Anita Pendziałek, RTK

Zdalna XX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 września 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • wspólnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rudnik;

 2. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;

 3. zmiany Statutu SPZLA w Rudniku;

 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik;

 5. stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 6. zmiany Uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z Budową infrastruktury technicznej”;

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. PANATTONI – przedstawienie oferty budowlanej.

 2. Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Rudnik:

 • Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik.

 • Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – uchwała w sprawie stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Omówienie wniosków o zmianę przeznaczenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 1. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 16 września 2020r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Nadzór inwestorski nad inwestycjami gminnymi w roku budżetowym 2019 – kontrola.

Akcja honorowego oddawania krwi

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości:
dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.

Kto może oddawać krew – informacje:

Osoby od 18 do 65 roku życia, które:

 • ważą minimum 50 kg,
 • nie chorowały na żółtaczkę zakaźną,
 • nie chorują na żadną chorobę przewlekłą np. padaczka , astma, cukrzyca, choroby tarczycy, nadciśnienie tętnicze , choroby serca,
 • nie przyjmują i nie przyjmowały ostatnio żadnych leków (należy bezwzględnie poinformować lekarza przeprowadzającego wywiad  o wszelkich lekach, które są aktualnie przyjmowane. Dotyczy to także takich leków, jak np. aspiryna – jej zażycie dyskwalifikuje na następnych 5 dni. Nie dotyczy to jednak leków takich jak witaminy, doustne leki antykoncepcyjne oraz leki hormonalne stosowane w okresie menopauzy).
 • nie przechodzą aktualnie żadnej infekcji: gorączka, kaszel, ból gardła, opryszczka,
 • nie występuje u nich aktualnie uczulenie i nie przyjmują z tego powodu leków,
 • nigdy nie stwierdzono u nich choroby nowotworowej,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziły żadnych zabiegów chirurgicznych,
 • w ciągu 6 miesięcy nie wykonywano u nich tatuaży, akupunktury, przekucia uszu lub innych części ciała,
 • w ostatnim czasie nie przechodziły leczenia stomatologicznego (7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu kanałowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych, do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa),
 • kobieta nie może oddawać krwi w czasie trwania miesiączki i trzy dni po jej zakończeniu oraz w czasie ciąży i karmienia piersią.

 Jak się przygotować?

 • wypocznij,
 • koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów zawierających dużą ilość tłuszczu),
 • pij dużo soków owocowych i wody,
 • unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego przed oddaniem krwi.

   Droga Dawcy

 • rejestracja (wypełnienie ankiety),
 • badanie laboratoryjne (oznaczenie poziomu hemoglobiny)
 • badanie lekarskie (kwalifikacja do badania krwi)
 • pobór krwi – 450 ml (ok.10 min)
 • krótka regeneracja sił

 

 

XIX zdalna sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 sierpnia 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik;

 2. zmiany Statutu Gminy Rudnik;

 3. wprowadzenia świadczenia na rzecz rodziny „Rudnicki bon żłobkowy” i określenia szczegółowych zasad przyznawania;

 4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi;

 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2019r.;

 7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku;

 8. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2020 roku;

 9. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2020/2021;

 10. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

 11. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”;

 12. zbycia nieruchomości;

 13. zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym;

 14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 15. zmiany w budżecie gminy na rok 2020;

 16. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 17. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content