Dzień Pluszowego Misia

Jak co roku przedszkolaki z Grzegorzowic świętowały Dzień Pluszowego Misia.

Dzieci w tym roku ze względu na pandemię nie mogły przynieść do przedszkola i pochwalić się swoimi ukochanymi Misiami, ale na szczęście w przedszkolu jest 1 Miś, który towarzyszy nam w tym roku podczas realizacji projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – to nasz Misio Ptysio. Dzieci same wybrały imię.

Przedszkolaki najpierw poznały historię powstania maskotki Misia. W tym roku prezentację na temat Pluszowego Misia mogły zobaczyć na nowym monitorze multimedialnym. Od niedawna cieszymy się nowym sprzętem i wykorzystujemy jego możliwości. Dziękujemy bardzo Panu Adamowi Porwal i firmie Henkel, dzięki którym uzyskaliśmy niezbędne na ten cel środki finansowe,   oraz naszej nauczycielce Pani Agnieszce Kornas-Zuber, która przygotowała i przetłumaczyła wszystkie niezbędne wnioski na język angielski.

Dzieci, po zapoznaniu się z historią powstania Pluszowego Misia oraz przypomnieniu bajek, w których główną rolę odgrywa miś, wykonały pracę plastyczną – „Buźkę Misia”.

Ten wyjątkowy dzień upłynął w bardzo „przytulnej” atmosferze.

 

Zdalna XXIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XXIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 listopada 2020r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • wspólnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. podatku od nieruchomości na 2021r.;

 2. podatku od środków transportowych na 2021r.;

 3. zmiany Uchwały Nr XX/180/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020r. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik;

 4. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021  rok”;

 5. zmiany uchwały nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”;

 6. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Rudnik, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania;

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

W Sławikowie prace termomodernizacyjne dobiegają końca

Kolejna inwestycja związana z termomodernizacją w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik” dobiega końca. A dotyczy ona budynku komunalnego przy ul. Parkowej 22 w Sławikowie. W ramach prac dokonano wymiany stolarki okiennej, wymiany pokrycia dachowego, ocieplenia dachu, obróbkę blacharską, wymiany rynien, docieplenia cokołu oraz nadziemnych ścian zewnętrznych, a także wykonanie tynków i malowanie elewacji. Obecnie trwają jeszcze prace końcowe polegające na ułożeniu opaski z kostki brukowej wokół budynku
(na zdjęciach budynek przed remontem oraz w trakcie kończenia prac termomodernizacyjnych).

Zdalna wspólna komisja Rady Gminy Rudnik

Zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się zdalne wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej

Tematy posiedzenia:

1. Projekt budżetu gminy na rok 2021 – wnioski.

2. Propozycje stawek podatkowych do budżetu na 2021r.

3. Sprawy bieżące.

 

Zielona energia dla gmin Raciborszczyzny

W ostatnim czasie ukazała się informacja w mediach lokalnych o gminach powiatu raciborskiego, które pozyskały dofinansowanie na instalacje odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy wskazanych gmin będą mogli wnioskować o dofinansowanie m.in.: instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych. Niestety, wśród wymienionych gmin nie ma naszej – Gminy Rudnik.
Z pewnością wielu czytelników zadaje sobie pytanie: dlaczego nie nasza Gmina? Pierwsza nasza reakcja była podobna, ale my znamy odpowiedź:
wymienione w mediach gminy – z terenu powiatu raciborskiego i spoza powiatu – złożyły wnioski aplikacyjne, na przełomie lat 2017/2018, kiedy ogłoszono konkurs, za pośrednictwem tzw. Instytucji Pośredniczącej – Subregionu Zachodniego, który już od wielu lat pomagał swoim gminom członkowskim, wspierając je na każdym etapie aplikowania o środki unijne. Dodatkowo Gminy te wnioskowały samodzielnie do Instytucji Zarządzającej, jaką jest Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.
Gmina Rudnik również jest członkiem Subregionu Zachodniego, jednakże ówczesne władze Gminy podjęły decyzję i nie skorzystały ze wsparcia Subregionu Zachodniego. Wybrała inną drogę i złożyła wniosek poza Subregionem.
Ze szkodą dla naszej Gminy, potwierdziło się powiedzenie: „W grupie siła” i do dofinansowania wybrane zostały projekty złożone za pośrednictwem Subregionu. Gdybyśmy wówczas, jako Gmina Rudnik, złożyli wniosek w podobny sposób, nasi mieszkańcy mogliby również cieszyć się możliwością uzyskania 85% dotacji na odnawialne źródła energii. Decyzja sprzed kilku lat zaważyła na tym, że jest inaczej.
Tam, gdzie teraz Gmina może walczyć o środki unijne i w obszarach, w których te pieniądze są jeszcze przyznawane, tam korzystamy z szansy i składamy wnioski. Dzięki temu m.in. pozyskaliśmy dofinansowanie na docieplenie i instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rudnik.
I na zakończenie jeszcze jedna informacja, o której wiedzą wszyscy, starający się o środki zewnętrzne: konkursy na dofinansowanie (na szczeblu wojewódzkim) są ogłaszane tylko na wybrane działania, które nie zawsze pokrywają się z najpilniejszymi potrzebami Gminy. Dlatego wnioski pisze się na to, na co nam te środki w danej chwili proponują, oczywiście o ile mieści się to w granicach potrzeb społeczności gminnej.
 
 

SPZLA informuje. Od jutra Ośrodek Zdrowia w Łubowicach wznawia przyjmowanie pacjentów

Szanowni Mieszkańcy!


Od jutra tj. 29 października br. Ośrodek Zdrowia w Łubowicach wznawia przyjmowanie pacjentów. Przyjmuje lek. med. Marek Duda.

Harmonogram pracy:

 • Poniedziałek  8 00 – 14 00
 • Wtorek            14 00 – 17 00
 • Środa               8 00 -14 00
 • Czwartek        10 00 – 14 00
 • Piątek              8 00 – 13 00

Serdecznie zapraszamy!

 

II Edycja Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego

Trwa II edycja Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego. Dane uzyskane ze spisu pomogą na zaktualizowanie informacji o sytuacji tych roślin w Polsce, co pomoże w dalszym opracowaniu zaleceń związanych ze zwalczaniem niniejszych gatunków. Więcej informacji możecie państwo znaleźć na stronie barszcz.edu.pl

Jeżeli posiadają Państwo informacje o występowaniu na terenie naszej gminy Barszczu Sosnowskiego proszę o przesłanie zdjęć wraz z miejscem występowania tych roślin na adres: urzad@gmina-rudnik.pl

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA URZĘDU od 26 października 2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudnik!

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem od dnia 26 października 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rudnik będzie zamknięty dla petentów. Przed urzędem jest udostępniona „skrzynka podawcza” do której można składać pisemne sprawy mieszkańców. Skrzynka będzie opróżniana raz dziennie. W sprawach wymagających osobistego stawienia, odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i tylko w miejscu do tego wyznaczonym. W celu umówienia spotkania w Urzędzie Gminy Rudnik prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (32) 457 84 98,
(32) 410 64 28, (32) 410 64 18 lub kontakt mailowy
urzad@gmina-rudnik.pl

W wyjątkowo ważnych sprawach urzędnicy będą się kontaktować z nadawcą wiadomości. Dlatego prosimy aby do każdego pisma dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail).

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej KASA URZĘDU GMINY jest czynna w godzinach:

poniedziałek od 9:00 do 13:00

Sroda od 11:00 do 16:00

numer telefonu (32) 410 64 28 wew. 118

Apelujemy, aby wpłaty za odpady komunalne, podatek, wodę, ect. dokonywać tylko poprzez bankowość internetową.

Porady prawne dla mieszkańców w tutejszym Urzędzie Gminy, zostają zawieszone do odwołania.

Powyższe działania zostały podjęte w trosce o mieszkańców naszej gminy, jak również aby zapewnić ciągłość pracy urzędu oraz jednostek i działań (dostarczenie wody, usługi komunalne, etc) mu podległych. Prosimy Państwa o wyrozumiałość. Decyzja podjęta przez Wójta Gminy Rudnik jest zgodna z ogólnopolskimi działaniami, opartymi na odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu. Może wydawać się radykalna, ale jest niezbędna dla zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Rudnik.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Urzędem Gminy poprzez:

 • telefon:(32) 457 84 98, (32) 410 64 28, 32 410 64 18, Fax: 32 410 64 18 wew.123
 • pocztę: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
 • pocztę elektroniczną: urzad@gmina-rudnik.pl
 • platformę ePUAP lub SEKAP

Urząd Stanu Cywilnego będzie pracować w ograniczonym zakresie. Wizyty będą umawiane wyłącznie telefonicznie tel.(32) 410 64 18 wew. 112 lub 113) i tylko w przypadku spraw niecierpiących zwłoki (rejestracja urodzeń, zgony). W pozostałych sprawach prosimy o możliwe ich odroczenie, do czasu gdy zagrożenie epidemiczne zostanie odwołane.

Apelujemy, aby w przypadkach złego samopoczucia, kaszlu, kataru, gorączki lub innych objawów chorobowych, bezwzględnie rezygnować z osobistej wizyty
w Urzędzie.

W przypadku osobistej wizyty w Urzędzie Gminy prosimy o zachowanie poniższych zasad:

 • na spotkanie należy przybyć punktualnie,
 • klienci oczekujący w budynku lub przed budynkiem Urzędu zobowiązani są do zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
 • aby wejść do budynku, należy zasłonić nos i usta,
 • po wejściu do budynku Urzędu obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk,
 • przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko 1 klient (nie dotyczy opiekunów/kuratorów osób niepełnosprawnych, starszych oraz małoletnich),
 • na terenie Urzędu klient może poruszać się tylko w obecności pracownika biura związanego z przedmiotem wizyty,
 • po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek Urzędu – do wyjścia klienta odprowadzi pracownik urzędu.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa telefon oraz e-mail, pod którymi można zgłosić osoby potrzebujące:

Pracownicy GOPS-u będą wspomagać osoby starsze i niepełnosprawne, które mogą potrzebować pomocy ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego. Telefony czynne w godzinach pracy ośrodka.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku będzie zamknięty dla penitentów. Wszelkie informacje, zgłoszenia awarii przyjmowane będą na bieżąco telefonicznie pod nr tel. (32) 410 64 18 wew. 111 lub 126 lub tel. kom. 696 428 160 lub droga mailową : zwiukrudnik@wp.pl

 

                                                                                         Wójt Gminy Rudnik

                                                                                             Piotr Rybka

 

Skip to content