Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Rudnik (faza projektowania).

 2. Sprawy bieżące.

LGD zaprasza na Dzień Zdrowia pt. “Budujemy odporność społeczeństwa aktywnego”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach projektu współpracy
pt. „Budujemy odporność społeczeństwa aktywnego” akronim BOSA w dniu 14 sierpnia 2021 roku organizuje Dzień Zdrowia.

Całodzienna impreza odbędzie się na boisku LKS 1908 Nędza, ul. Sportowa 13 w godz. 9.00-18.00.

W ramach Dnia Zdrowia będzie możliwość wykonania bezpłatnych badań morfologicznych, dokonanie pomiaru masy mięśniowej, wzięcia udziału w zajęciach Nordic Walking, Fitness dla początkujących, koncercie gongów tybetańskich, itp.

Organizatorzy zapewniają również bezpłatny dowóz oraz dwa posiłki.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy obszaru LGD „Partnerstwo dla Rozwoju” tj. Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Nędza, Gmina Rudnik, Gmina Krzanowice, Gmina Kuźnia Raciborska proszenie są
o zgłaszanie się na ww. imprezę w biurze LGD osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Ilość uczestników ograniczona. O zakwalifikowaniu się do działania decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w działaniu całkowicie bezpłatny.

Zapisy i informacje prowadzone są w biurze Stowarzyszenia LGD “Partnerstwo dla Rozwoju” ul. 1 Maja 8B, Pietrowice Wielkie w dniach poniedziałek godz.7.30-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00, tel. 032/ 419 80 75 wew.139, adres mailowy: lgd.pietrowicewielkie@gmail.com

Zapraszamy!

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-16lat na Warsztaty Robotyki LEGO

 


Ciekawe, wesołe i inspirujące zajęcia rozwijające kreatywność uczestników. Dzieci będą samodzielnie tworzyć konstrukcje z klocków LEGO i rozbudowywać je o elementy elektroniczne, które wprawiają budowle w ruch. Zajęcia rozwijają nie tylko logiczne myślenie i zdolności manualne, ale także poszerzają wiedzę z zakresu nauk ścisłych.

Wskocz na wyższy poziom programowania dzięki LEGO Mindstorms! W zależności od umiejętności uczestnicy będą budować roboty o różnym poziomie trudności a następnie poznają czujniki wykorzystywane w robotyce, ożywią zbudowane roboty wykorzystując prosty język programowania graficznego.

Termin: 12 sierpień 2021 godz. 9:00  GBP RUDNIK / GCI

Zapisy na zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku
oraz w Filii Bibliotecznej w Łubowicach

w godzinach otwarcia do 30 lipca 2021 r.

Kontakt 32 410 64 14 lub 518 416 989

e-mail: gbprudnik@op.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Mobilny punk spisowy Narodowego Spisu Powszechnego

MOBILNE PUNKTY SPISOWE W GMINIE RUDNIK

Szanowni Mieszkańcy,

Gminne Biuro Spisowe w Rudniku organizuje możliwość spisania się w Mobilnych Punktach
Spisowych w Sławikowie i Łubowicach w dniu 24.07.2021 (sobota) w godzinach 13:00 – 15:00.

Wszystkie osoby, które dotychczas nie wzięły udziału w spisie powszechnym i nie wypełniły ankiety spisowej (https://spis.gov.pl) będą mogły wypełnić ustawowy obowiązek.

W punktach spisowych można będzie dokonać spisu u dyżurujących tam rachmistrzów.

Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny – Prosimy o przygotowanie numerów PESEL wszystkich domowników.

Harmonogram

24.07.2021 – Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań, ul. Zamkowa 1

w godz. 13:00-15:00

24.07.2021 – Sławików, budynek świetlicy, ul. Parkowa 1 w godz. 13:00 -15:00

Uwaga!

W dalszym ciągu istnieje możliwość dokonania spisu w Urzędzie Gminy Rudnik (biuro ewidencji ludności) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

XXIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuję się XXIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 15 lipca 2021r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2020.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2020r.;

 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz WINDPOWER GAMÓW Sp. z o.o.;

 5. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Modzurowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 53/1;

 6. zbycia nieruchomości, działki nr 44/1 położonej w Rudniku;

 7. scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rudniku w rejonie drogi krajowej nr 45;

 8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2021.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Gminy konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. „Strażacy w akcji” rozstrzygnięty.

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki gminnego konkursu dla przedszkolaków pt. „Strażacy w akcji”. W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych naszej gminy: Gamowa, Brzeźnicy, Szonowic, Grzegorzowic i Rudnika. Do Urzędu Gminy w Rudniku nadesłano 51 prac, które podzielone były na dwie kategorie wiecowe: „Maluchy” oraz „Starszaki”. 21 czerwca br. komisja konkursowa oceniając prace plastyczne wzięła pod uwagę ich zgodność z tematem, pomysł, estetykę wykonania oraz wykorzystaną technikę plastyczną. Wybrano 6 najciekawszych prac.

            W kategorii „Maluchy” najlepszą pracą okazała się praca Mikołaja Tumulla z przedszkola w Grzegorzowicach, drugie miejsce zajęła Amelia Filik z Gamowa, a na trzecim miejscu uplasował się Miłosz Kałdoński z Rudnika.

            W „Starszakach” najlepszą pracę przedstawił Dominik Korycik z przedszkola w Brzeźnicy, drugie miejsce zajął Adam Strzeduła z Gamowa, a trzecie miejsce zajął Mikołaj Mrowiec z Rudnika.

Dla zwycięzców Wójt Gminy Rudnik zafundował nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników konkursu słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!!!

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu zaprasza na rajd rowerowy

Poznajemy atrakcje Ziemi Raciborskiej.

Na początek gmina Rudnik. Zwiedzimy m.in. stary młyn w Brzeźnicy oraz ruiny pałaców w Sławikowie i Łubowicach. Będą upominki dla uczestników oraz degustacja lokalnej kuchni m.in. specjał łubowicki i poncz Einchendorffa, a na finał wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Limit 50 osób. Serdecznie zapraszamy. Zapisy osobiście, telefonicznie lub mailowo w PCS w Raciborzu.

Skip to content