Zawiadamia się, że w dniu 7 maja 2018r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:
Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2017r.
Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
 

Skip to content