„Wiem, co podpisuję” – spotkanie dla seniorów na Zamku Piastowskim.

Coraz więcej osób starszych pada ofiarą praktyk nieuczciwych handlowców. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak postępować w takich przypadkach i jak się przed nimi ustrzec.

Zaproszenie dla wszystkich seniorów na spotkanie organizowane z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej z delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich w ramach ogólnopolskiego projektu skierowanego głównie do seniorów „Wiem, co podpisuję”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 kwietnia o godz. 16.00 w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – informuje Anna Szukalska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Raciborzu.

 Jednym z zadań realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest przyjmowanie wniosków o interwencję (skarg) abonentów dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz wniosków o polubowne zakończenie sporu z operatorami telekomunikacyjnymi, które obecnie nazywają się postępowaniami w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. postępowania ADR).

W ramach realizacji tych zadań Urząd Komunikacji Elektronicznej stale otrzymuje pisma od abonentów, szczególnie od osób starszych, które padły ofiarą nieetycznego i nieuczciwego postępowania przedstawicieli handlowych, pewnej grupy dostawców usług telekomunikacyjnych, podczas zawierania umów.

Skala tego zjawiska jest dość duża. Aby zapobiec lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyć występowanie tego zjawiska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił podjąć działania edukacyjne, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż walczyć ze skutkami. Takim działaniem jest kampania Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod hasłem „Wiem co podpisuję”.

Tekst – źródło: https://raciborz.com.pl/2018/04/10/wiem-co-podpisuje-spotkanie-dla-seniorow-niebawem-na-zamku-piastowskim.html

O sołectwie Szonowice w ogólnopolskim wydawnictwie.

Z początkiem czerwca br. sołtys Szonowic Karina Lassak zaproszona została na uroczystą galę, na której zostanie Jej wręczona nagroda w konkursie literackim.
Obszerna praca, relacja pt. „100 lat mojego gospodarstwa” napisana została na podstawie relacji Henryka i Helgi Neblików z Szonowic oraz Pani Zofii Maińczyk z Czerwięcic. Okazała się niezwykłym opracowaniem obrazującym nie tylko przemiany w sposobie gospodarowania na roli, ale także pokazała przemiany jakie dokonały się na małej podraciborskiej wsi, na przestrzeni ostatnich stu lat.
Praca sołtyski – Kariny Lassak zyskała uznanie jury i otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie. Konkurencja była duża – bowiem do jury i kapituły konkursowej wpłynęło 55 prac.
Planowane jest wydanie jubileuszowej książki, w której znajdą się nagrodzone i wyróżnione prace, w tym opracowanie sołtyski z małych Szonowic. Jest nam niezmiernie miło, że przeczyta o nas cała Polska jest to ogromna nobilitacja i promocja całej Gminy Rudnik.

Rekrutacja do przedszkoli w Rudniku i Szonowicach została zakończona.

Do końca marca można było składać wnioski o przyjęcie dziecka do placówek przedszkolnych w gminie Rudnik na nowy rok szkolny 2018/2019.
Informujemy iż, w placówce przedszkolnej w Rudniku wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte.
Obecnie są jeszcze 3 miejsca wolne w grupie dzieci 5,6 – letnich. Brak natomiast miejsc wolnych w grupie „Maluszków”. Oddział w Szonowicach dysponuje jeszcze 2 miejscami wolnymi.
W poprzedniej informacji opublikowano
listę dzieci przyjętych na nowy rok przedszkolny.

Jednocześnie informujemy, że od 11 do 15 czerwca w obu placówkach będą prowadzone dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych. Zapraszamy w godzinach od 9.30 do 11.30.
P
rosimy o przyniesienie ze sobą obuwia zmiennego.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Rudniku i filii Szonowice

Rudnik 10.04.2018r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w Samorządowym Przedszkolu w Rudniku

 1. Lista kandydatów przyjętych uszeregowana w kolejności alfabetycznej:
  1.
  Bajer Fabian
  2.
  Dekorda Edyta
  3.
  Dziadek Wiktoria
  4.
  Fiołka Mikołaj
  5.
  Granieczny Oliwier
  6.
  Granieczny Denis
  7.
  Himel Dawid
  8.
  Kuźnik Rafał
  9.
  Lipińska Martyna
  10.
  Reichel Emilia
  11.
  Stuchły Martyna
  12.
  Zięć Anna
  13.
  Żok Józef
  14.
  Żok Jan

 1. Lista kandydatów nieprzyjętych uszeregowana w kolejności alfabetycznej: 0
  Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi 3 – w grupie starszaków

Renata Rybka

……………………………………………

(podpis dyrektora przedszkola)

Data podania informacji do wiadomości publicznej: 10.04.2018r.

Renata Rybka

……………………………………………

(podpis dyrektora przedszkola)

Rudnik 10.04.2018r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w Samorządowym Przedszkolu w Rudniku

Oddział Zamiejscowy w Szonowicach

 1. Lista kandydatów przyjętych uszeregowana w kolejności alfabetycznej:
  1.
  Fojcik Maria
  2.Halamoda Milena
  3.
  Hałas Julia
  4.
  Kachel Jan
  5.
  Kaiser Mateusz
  6.
  Rynka Marlena

  Lista kandydatów nieprzyjętych uszeregowana w kolejności alfabetycznej:  0
  Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi 2

Renata Rybka

……………………………………………

(podpis dyrektora przedszkola)

Data podania informacji do wiadomości publicznej: 10.04.2018r.

Renata Rybka

……………………………………………

(podpis dyrektora przedszkola)

Darczyńcy i dobrodzieje czyli ludzie wielkiego serca.

W dniu wczorajszym Urząd Gminy Rudnik gościł w swych murach niezwykłe osoby. Państwo Weronika i Jan Jegliczka przybyli z przyjacielską wizytą na zaproszenie Wójta Alojzego Pieruszka, ośrodka pomocy społecznej i władz gminy. Oboje pochodzą z terenu gminy Rudnik: Pani Weronika zd. Wittek urodziła się i młodość spędziła w Grzegorzowicach, Pan Jan Jegliczka urodził się i mieszkał w Gamowie. Ponad 40 lat temu, razem wyjechali do Niemiec gdzie założyli rodzinę, wybudowali dom i pracowali zawodowo. W Niemczech mieszkają do dziś ciesząc się dobrym zdrowiem, wnukami i zasłużoną emeryturą. Do Polski przyjeżdżają w odwiedziny do bliskich ale nie tylko. Niemal w całej Polsce, a także w okolicy są znani jako społecznicy i ludzie wielkiego serca. Pan Jan Jegliczka mimo rozlicznych obowiązków zawodowych i rodzinnych zawsze znajduje czas na organizację akcji pomocowych jeśli tylko dowie się, że jest taka potrzeba i ktoś oczekuje na wsparcie. To taki niespokojny duch, z niespożytą energią i dużym poczuciem humoru. W swoich działaniach i przedsięwzięciach zawsze może liczyć na wsparcie żony oraz najbliższych. Z Jego inicjatywy, kilka tygodni temu Gmina Rudnik otrzymała nieodpłatnie transport sprzętu rehabilitacyjnego, który już dziś służy niepełnosprawnym i schorowanym podopiecznym rudnickiego GOPSu. 15 łóżek modułowych, 8 materacy przeciwodleżynowych, 13 wózków inwalidzkich, 10 balkoników ponadto krzesła toaletowe i inny drobny sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie tym, którzy tego potrzebują do codziennego funkcjonowania. Łóżka modułowe, które otrzymała gmina ułatwiają życie nie tylko chorym ale także opiekunkom środowiskowym wykonującym prace pielęgnacyjne w środowisku. Wcześniej, Pan Jan Jegliczka organizował kilka akcji pomocowych dla Gminy Rudnik min. w roku 1998 dla ofiar powodzi nadodrzańskich wiosek. Był to wówczas duży transport mebli, sprzętu AGD, tapet, odzieży i artykułów domowych. Obecnie organizuje głównie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego. Ze swej charytatywnej działalności znany jest prócz Śląska głównie na pomorzu gdzie organizował pomoc dla szpitali i domów opieki dla seniorów. Za swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Rudnik, z rąk Wójta Pan Jan Jegliczka wspólnie z żoną otrzymali podziękowania oraz drobne lokalne publikacje książkowe. Wizyta przebiegała w ciepłej rodzinnej atmosferze. Było wiele wspomnień, wspólnych wspomnień związanych z rodzinnym Gamowem. Obaj: Wójt Alojzy Pieruszka i Pan Jan Jegliczka w młodości organizowali min. gamowski LKS. Pani Weronika natomiast, z dużym sentymentem, wspominała znajomych oraz grzegorzowicki Bucz. Jak zapewniają Państwo Jegliczka – są otwarci na dalszą współpracę z gminą oraz ośrodkiem pomocy społecznej.

„Extra Szkolna Stołówka” – rusza akcja społeczna oraz konkurs

Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza szkoły z naszego regionu do udziału w programie „Extra Szkolna Stołówka”. Jest szansa na poprawę warunków w szkolnych stołówkach.

Już niebawem start drugiej edycji programu “Extra Szkolna Stołówka”, którego partnerem społecznym została Federacja Polskich Banków Żywności.

 „Extra Szkolna Stołówka” to program skierowany do publicznych szkół podstawowych.

Jego celem jest poprawa warunków, w jakich dzieci spożywają posiłki w szkole, a także edukacja dotycząca kształtowania w najmłodszych właściwych nawyków żywieniowych oraz niemarnowania żywności. Dzieci uczęszczające do szkoły spożywają w niej nawet 2-3 posiłki dziennie. Dlatego tak ważne jest, by miały one możliwość zjadać je w miejscu dla nich przyjaznym, bezpiecznym i w pełni funkcjonalnym. Spełniająca te wymogi szkolna stołówka pozwoli uczniom komfortowo spędzać czas podczas posiłku, a także może pomóc w nauce właściwych nawyków żywieniowych. „W takiej odpowiedniej przestrzeni dzieci chętnie będą spożywały posiłki, jednocześnie ucząc się zasad wspólnego spędzania czasu przy stole oraz racjonalnego gospodarowania jedzeniem”, podkreśla Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, partnera społecznego akcji. O taką stołówkę szkoły podstawowe mogą się starać, przystępując do programu „Extra Szkolna Stołówka”.

Każda zarejestrowana szkoła otrzyma materiały edukacyjne w formie elektronicznej oraz scenariusz prowadzenia lekcji dla nauczycieli przygotowane przez ekspertów Federacji Polskich Banków Żywności. Ponadto, w towarzyszącym programowi konkursie, zostanie wyłonionych 5 szkół, które otrzymają po 30 000 zł na remont stołówki. Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować placówkę na stronie www.extrastolowki.pl

Program „Aktywny samorząd” – wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Rok 2018

Program pilotażowy „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w powiecie raciborskim. Podmiot realizujący – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowani do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o terminie naboru wniosków będzie informowało na bieżąco. Informacje na temat programu można również uzyskać pod numerami telefonu:

(32) 415 20 28, 415 94 62 (wew. 23) lub 885 390 570

Zielone eko warsztaty w Szonowicach

Jako, że wszyscy dookoła warsztatowali świątecznie: malowali, skrobali, dekorowali koszyczki i kiermaszowali, Szonowice, tym razem, postanowiły zrobić coś innego bardziej wiosennego i eko. Sołtyska proponuje roślinne kompozycje zamknięte w słoiku, które ustawione na kuchennym parapecie będą cieszyć oko przez długie miesiące. Spotkanie planuje się na koniec kwietnia.  Oferta skierowana do mieszkańców sołectwa Szonowice. Obowiązują wcześniejsze zapisy u sołtysa.

500 plus. Mijają dwa lata od wprowadzenia Rządowego Programu.

Ponad 43 miliardy złotych – tyle kosztował przez dwa lata program 500+ w skali kraju. Pomocą objętych zostało prawie 2,5 miliona rodzin w Polsce. Przeciętne wsparcie dla rodziny to kwota około 8846zł rocznie.

W naszym rejonie, w budżecie każdej z gmin na rok 2018, pojawiła się kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, czyli inaczej mówiąc na program rządowy 500+.

Kwoty w zaokrągleniu (w zł):
Gmina Racibórz – 22.750.000,00
Gmina Kuźnia Raciborska – 5.300.000,00
Gmina Krzyżanowice – 5.000.000,00
Gmina Lubomia – 4.300.000,00
Gmina Nędza – 3.300.000,00
Gmina Pietrowice Wielkie – 2.800.000,00
Gmina Cisek – 2.600.000,00
Gmina Rudnik – 2.600.000,00
Gmina Krzanowice – 2.500.000,00
Gmina Polska Cerekiew – 1.400.000,00

Jest wiele sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje poza granicami kraju. Z jakiego systemu wsparcia korzysta wówczas taka rodzina? Opieka rodzicielska może być wspierana z dwóch systemów na zasadzie wypłaty różnicy świadczeń. Np. kwota wypłacanego zasiłku w Niemczech, Austrii czy Holandii pomniejszana jest o kwotę świadczeń pobieranych w Polsce.

Jak wygląda wsparcie opieki rodzicielskiej w krajach sąsiednich?

Litwa
Polski program 500+ okazał się inspiracją dla Litwy, która postanowiła wprowadzić własny program 500+. Od tego roku każde litewskie dziecko, niezależnie od dochodu rodziców, otrzyma 30 euro (126 zł) w ramach tego świadczenia.

Niemcy
W Niemczech świadczenia rodzinne otrzymują rodzice wszystkich dzieci do 18. roku życia. Na pierwszych dwoje dzieci w rodzinie państwo wypłaca po 192 euro miesięcznie (czyli po 810 zł). Na trzecie dziecko świadczenie wynosi 190 euro (czyli 801 zł), na każde następne po 215 euro (czyli po 907 zł). Nie jest to jedyna forma wsparcia rodzin w tym kraju. Państwo niemieckie daje rodzicom także szereg ulg podatkowych nawet do 1956 euro rocznie.

Austria
Zasiłek w Austrii nie zależy ani od dochodów ani od czasu zatrudnienia. Świadczenie otrzymują rodzice dzieci do 18. roku życia; w przypadku kontynuacji nauki – do 26 lat. Podstawowa wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 105,40 euro miesięcznie na dziecko (444 zł). Dla dzieci powyżej 3. roku życia wzrasta do 112,70 euro, dla dzieci powyżej 10 lat – do 138,80 euro, a powyżej 19 lat – do 162 euro. Zasiłek rodzinny na drugie dziecko jest wyższy o 6,90 euro miesięcznie, na trzecie dziecko – o 17 euro, na czwarte dziecko – o 26 euro. Na każde następne dziecko zasiłek wzrasta o 50 euro miesięcznie. Zasiłek jest wypłacany nie 12 razy, ale 13 razy w roku. Dwukrotnie świadczenie wypłacane jest w miesiącu wrześniu.

Holandia
Rodzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5. roku życia, otrzymują na to dziecko 201,05 euro (czyli 848 zł). Rodziny z dziećmi w przedziale od 6 do 11 lat dostają 244,13 euro na każde z nich, a od 12 do 17 lat – 287,21 euro (1211 zł). Świadczenia w Holandii wypłacane są raz na kwartał.

Francja
Francja ma rozbudowany system wsparcia dla rodziców. Tzw. becikowe, czyli jednorazowa wypłata po narodzeniu dziecka wynosi w tym kraju aż 927,71 euro (3911 zł). Bezpośrednie wsparcie wypłacane jest rodzinom z dwójką lub większą liczbą dzieci. Podstawowa wartość zasiłku to 130,51 euro na dziecko (czyli 550 zł). Rośnie przy każdym następnym dziecku. Na osobne dodatki mogą liczyć rodzice pracujący wówczas rząd dopłaca rodzinom do wynajęcia niani.

https://raciborz.com.pl/2018/04/03/500-plus-mijaja-dwa-lata-od-wprowadzenia-rzadowego-programu.html

Czy w całej Gminie Rudnik będą w końcu dwujęzyczne tablice?

Anita Pendziałek dziennikarka z polsko-niemieckiej redakcji radiowej “Mittendrin”, mieszkanka Gamowa oraz szefowa koła mniejszośći niemieckiej DFK w Gamowie podnosi temat dwujęzycznych tablic w swojej gminie. Sprawa dwujęzycznych tablic w dwóch gminach powiatu: Rudnik i Pietrowice Wielkie ciągnie się do 2016 roku. Kwestia zamieszczenia dodatkowych tablic w języku niemieckim, w tych społecznościach pojawiła się kilka lat temu, po ogłoszeniu wyników Głównego Urzędu Statystycznego. Otóż według danych Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011r w gminach Rudnik oraz Pietrowice Wielkie ponad 20% ludności zadeklarowała swoją przynależność do narodowości niemieckiej. Gminy te oficjalnie stały sie gminami mniejszościowymi! 20% wskaźnik pozwolił ominąć wiele biurokratycznych procedur, konsultacji, ogłoszeń itd. Teraz wystarczyły tylko uchwały i wniosek Rady Gminy o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości i wpis do rejestru gmin na terenie których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości. W Rudniku wniosek o podjęcie uchwał w tej sprawie złożyło DFK w roku 2013. W przypadku Gminy Rudnik gdzie narodowość niemiecką zadeklarowało 25,4 % potrzebna była tylko uchwała o ustalenie dodatkowej nazwy dla 14 wsi i przysiółka Dolędzin, z wyłączeniem Łubowic, które już od 2008r posiadają swoją drugą nazwę Lubowitz, od tego czasu gmina w rejestrze minsterstwa już figuruje. Jak domniema Pani Anita Penidziałek stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji daje cień nadziei na rychłe i pozytywne zakończenie sprawy ciągnącej się już od lat. Procedury formalne zostały dopełnione, terminy dotrzymane. Wnioski gmin wpłynęły do wojewody, ten wraz ze swoją opinią przekazał je do weryfikacji ministerstwa gdzie podlegają opinii Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Radni w Rudniku, na posiedzeniu w marcu 2016r zdecydowali, że we wszystkich miejscowościach gminy mają się pojawić dwujęzyczne tablice. Obecnie w MSWiA trwają ostatnie prace mające zakończyć sprawe dwujęzycznych tablic. Dla gmin najważniejsze są koszty ustawienia dotakowych tablic, w przypadku gminy Rudnik jest to kwota około 40 tys złotych, te na szczęście pokrywane są z budżetu państwa, po wcześniejszym złożeniu wniosku o zabezpieczenie i ich przekazanie. Gdy środki wpłyną na konto wówczas gmina dokona zakupu i dodatkowe tablice zostaną zawieszone w 15 miejscowościach ale to może jeszcze trochę potwać.

Sprawa dwujęzycznych tablic zawsze budziła, budzi i budzić będzie nieco kontrowersji. Temat mniejszości narodowych nie jest tematem łatwym. Widać to było już podczas głosowania na sesji w Rudniku. Jakby nie zagłosować to narażonym się jest na niezadowolenie i negatywny odbiór części swojego elektoratu. Swoimi uwagami radni nie mieli odwagi dzielić się publicznie. Rozmowy i przepychanki odbywałay się w kuluarach i w nieoficjalnych rozmowach. Było kilku zdeklarowanych zwolenników, kilka osób opowiadało się przeciwko. Ostatecznie jednak nikt nie zagłosował przeciw. Najostrożniej i najwygodniej było po prostu wstrzymać się od głosu i tak też było w wielu przypadkach. W zależności od omawianej miejscowości za przyjęciem uchwały było od 5 do 9 radnych. Jak zawsze, w sytuacji spraw niewygodnych czy tzw. “trudnych tematów” niektórzy wstrzymali się lub głosowali “za” dla przysłowiowego “świętego spokoju”. Ale co by się nie zadziało, co by się nie wydarzyło Rudnik i tak pozostanie Rudnikiem.

Skip to content