Od dnia 29.06.2018r. do dnia 28.06.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sporządzona przez ZWiUK w Rudniku. Dodatkowe informacje:

BIP.Gmina-rudnik

http://bip.gmina-rudnik.pl/view.php?id=3201&menuID=87

Skip to content