Już po raz szósty – 16 października w godz. 12:00 – 12:30 uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób, z inicjatywy fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.

Uczniowie wszystkich klas, przeszkoleni wcześniej w ramach programu „Ratujemy – uczymy ratować”, podobnie jak tysiące uczniów w całej Polsce, pokazali, że potrafią prawidłowo wykonać oddechy i uciski ratownicze. Sytuacja była bardziej wymagająca niż podczas zajęć praktycznych z pierwszej pomocy, gdyż na sygnał trzeba było przystąpić do „poszkodowanego” i bez instruktażu wykonać prawidłowo czynności ratownicze na fantomach.

Do organizacji akcji przyłączyli się młodzi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławikowie i Miejscu Odrzańskim, którzy prowadzili nadzór nad poprawnością wykonywania resuscytacji i dezynfekcję fantomów w trakcie jej trwania.

Poprzez akcje takie jak dzisiejsza, dzieci i młodzież uczą się bardzo ważnej umiejętności ratowania ludzkiego życia w sytuacji zagrożenia,
a dzięki fantomom i innym materiałom otrzymanym od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od lat możemy robić to skutecznie, w sposób praktyczny w ramach programu :”Ratujemy – uczymy ratować”.

DP

Skip to content